De voorbije weken bewezen de vele buffer- en wachtbekkens hun cruciale rol om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen. In heel Vlaanderen werden op strategische plaatsen wacht- en bufferbekkens aangelegd en dijken gebouwd met een totale capaciteit van bijna 30 miljoen m³ of 30 miljard liter. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde vorig jaar al aan 50 miljoen euro te investeren om extra buffer- en wachtbekkens aan te leggen of bestaande infrastructuur te verbeteren in die gebieden waar de wateroverlast te groot is. De extreme regenval van de afgelopen dagen en de gevolgen ervan bewijzen de noodzaak van die investeringen.

Verharding leidt tot wateroverlast

“Maar extra buffer- en wachtbekkens alleen zijn niet de oplossing”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa: vandaag is 16 procent van de oppervlakte verhard, wat het risico op overstromingen in de hand kan werken. Investeren in ruimte voor water én in ontharding is dan ook investeren in minder waterproblemen. Als we in onze pleinen en straten, steden en gemeenten water nergens de kans geven om in de grond te infiltreren, creëren we net de wateroverlast die vele mensen treft.”

Lokale besturen hebben voorbeeldfunctie

Ontharden is het fysisch wegnemen van verharding op het terrein: het afbreken van een gebouw of het verwijderen van asfalt, zodat de bodem weer doorlaatbaar wordt en verschillende andere natuurlijke functies weer toelaat. “De lokale besturen zijn daarbij erg vaak doorslaggevend. Zij leveren omgevingsvergunningen af en staan zelf in voor het inrichten van het openbaar domein. Daarom moeten we grote én kleine steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om een voorbeeldfunctie op te nemen in het beleid rond ontharding en groenblauwe dooradering in onze dorpen en steden. Minder asfalt en beton en meer groen en waterinfiltratie is goed voor onze waterhuishouding, maar heeft ook positieve gevolgen voor iedereen die in de omgeving woont of werkt”, klinkt het bij Demir.

Vlaanderen breekt uit: 223 lokale besturen tonen interesse

Via ‘Vlaanderen breekt uit’ kunnen lokale besturen vanaf het najaar onthardingsprojecten indienen. Minister Demir maakt in het kader van de Blue Deal 15 miljoen euro vrij om mee te investeren in de meest ambitieuze lokale initiatieven. Dat er veel draagvlak is bij de lokale besturen om Vlaanderen mee te ontharden blijkt uit de inschrijvingen voor de webinar ‘Vlaanderen breekt uit’ die het Departement Omgeving afgelopen maand organiseerde. Maar liefst 223 lokale besturen schreven zich in. “Als gevolg van de klimaatverandering zullen we vaker te kampen hebben met extremere weersomstandigheden. Om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen die nieuwe realiteit met lange periodes van droogte afgewisseld door hevige regenval op heel korte tijd, hebben we de Blue Deal in het leven geroepen. Mee investeren in ontharden, waar dat mogelijk is, maakt daar een onlosmakelijk deel van uit”, besluit de minister.