Water- en energiepremie wellicht vanaf half mei op rekening tijdelijk werklozen

Door Zuhal Demir op 29 april 2020, over deze onderwerpen: Uitkeringen, Coronacrisis

“Als het van mij afhing, was het al gebeurd.” Vlaams minister van Energie Zuhal Demir verwacht dat tijdelijk werklozen half mei de water- en energiepremie krijgen die de Vlaamse Regering beloofde naar aanleiding van corona. Op Radio 2 gaf minister Demir ook aan dat er een premie voorzien is per tijdelijk werkloze, niet per gezin.

Wachten op RVA De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of Office National de l'Emploi (ONEM) is een federale openbare instelling van Sociale Zekerheid. De RVA past het stelsel van de werkloosheidsverzekering toe en bepaalt onder meer het recht op en de omvang van uitkeringen. De RVA is ook bevoegd voor bepaalde tewerkstellingsmaatregelen en voor het stelsel van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. De Belgische federale regelgeving wordt uitgevoerd door de RVA. RVA

Een van de eerste maatregelen die Zuhal Demir nam bij de uitbraak van de coronavirus, was een eenmalige water- en energiepremie voor wie tijdelijk zonder werk valt. Die premie is nog niet gestort, bevestigt de minister op de radio. “Vlaanderen heeft zelf niet de gegevens van de tijdelijk werklozen. Wij krijgen die van de RVA. Die hebben ons alle gegevens beloofd tegen eind april. Tegen half mei zou dan de betaling moeten gebeuren.” De tijdelijk werklozen moeten zelf niks doen voor de premie, de Vlaamse Regering zorgt voor de storting.

Premie per tijdelijk werkloze

Minister Demir bevestigde ook dat er een premie is voorzien per tijdelijk werkloze. “Een gezin met meerdere tijdelijk werklozen krijgt dus meerdere tussenkomsten. Het gaat om een eenmalige premie om mensen die loonverlies lijden een duwtje in de rug te geven.”

Beluister Zuhal Demir in ‘De Inspecteur’ op Radio 2.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is