Wachtlijst voor personen met een beperking: de kentering is ingezet

Door Tine van der Vloet op 30 juni 2017, over deze onderwerpen: Personen met een beperking
Persoonsvolgend budget zorgt voor zorgcontinuïteit bij jongvolwassenen

In heel Vlaanderen wachtten op 31 mei 12.696 personen met een beperking op een zorgbudget. Daarmee groeit die wachtlijst voor het eerst sinds lang niet meer aan. “Om haar volledig weg te werken, is een extra budget nodig van 318 tot 356 miljoen euro op jaarbasis. Dat komt neer op een verhoging van het bestaande budget van 894 miljoen euro met maar liefst veertig procent”, zegt Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet, expert in persoonsvolgende financiering.

318 miljoen is het extra budget dat nodig is, als iedereen op de wachtlijst voor een niet-vergunde zorgaanbieder zou kiezen. Indien alle wachtenden kiezen voor de - duurdere - vergunde zorgaanbieders, is 356 miljoen extra nodig op jaarbasis. “Gelukkig worden de middelen voor personen met een beperking door deze regering al gevoelig verhoogd, zodat we tegen het einde van de huidige regeerperiode heel wat extra mensen zullen kunnen helpen”, verklaart van der Vloet. “Maar het is duidelijk dat we de wachtlijst pas volledig kunnen wegwerken, als tijdens de volgende regeerperiode een aanvullende budgettaire inspanning wordt gedaan.”

Toewijzen op datum

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering in januari introduceerde deze regering ook een nieuwe manier om de persoonsvolgende budgetten toe te wijzen. Daarbij is de datum van aanvraag beslissend: wie het langst op de wachtlijst staat, wordt nu, binnen zijn prioriteitengroep, ook als eerste bediend. Van der Vloet pleitte ook al meermaals om iedereen zijn plaats op de wachtlijst bekend te maken, zodat aanvragers ook beter kunnen inschatten wanneer zij aan de beurt zijn. “Het VAPH beloofde dat tegen eind 2017 ook te voorzien”, besluit het Parlementslid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is