Het huidige wetsontwerp van minister Van Peteghem bepaalt dat vanaf 1 januari 2026 bedrijfswagens die CO2 uitstoten niet langer fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever. Door een uitdoofscenario wordt de fiscale aftrek voor wagens met brandstofmotor of hybride aandrijving aangekocht tussen juli 2023 en december 2025 beperkt tot 75 procent in 2025, 50 procent in 2026, 25 procent in 2027 en 0 procent in 2028. Ook hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 2023 worden dus een pak duurder.

Geforceerde elektrificatie wagenpark heeft negatieve impact

Dergelijke geforceerde elektrificatie van het bedrijfswagenpark heeft een negatieve impact op het loon van werknemers en op de arbeidslasten van werkgevers. “Het is absoluut noodzakelijk dat de fiscale aftrek voor oplaadbaar hybride bedrijfswagens aangekocht of geleased in de overgangsfase behouden blijft.”

Aanbod elektrische wagens blijft duur en beperkt

Het aanbod van elektrische wagens blijft relatief duur en is beperkt. Voor wie een bedrijfswagen heeft met een catalogusprijs lager dan 25.000 euro, is er amper keuze uit goedkope elektrische wagens met een deftig rijbereik. Het wetsontwerp duwt werknemers en zelfstandigen naar een duurdere elektrische wagen. Voor werknemers in een lage looncategorie zal het alternatief voor hun huidige bedrijfswagen met brandstofmotor bijgevolg zwaar belast loon zijn.

Nog onvoldoende publieke laadpalen, vooral in de steden

Bovendien zullen publieke laadpalen de komende jaren nog maar beperkt beschikbaar zijn. Mensen die in de stad wonen, hebben vaak geen mogelijkheid tot het plaatsen van een private laadpaal”, zegt Kamerlid Joy Donné. De laadinfrastructuur zal in de komende jaren dan ook ontoereikend zijn en vooral een probleem vormen voor wie in een stedelijke omgeving woont of werkt. “Een hybride wagen moet de overbrugging kunnen maken tussen de huidige laadinfrastructuur en een beter uitgebouwd netwerk van laadpalen.”

Joy Donné wil realistischere en socialere transitie

Daarom zal Donné in de Kamercommissie Financiën een amendement neerleggen dat voorziet dat oplaadbaar hybride wagens tijdens de overgangsjaren 2023, 2024 en 2025 niet zwaarder belast zullen worden dan momenteel het geval is. “Zo kan wie nu over een kleine bedrijfswagen beschikt, ook in de komende jaren nog voor een milieuvriendelijk alternatief opteren, zonder noodgedwongen te moeten inleveren. Met dit voorstel raken we niet aan de CO2-doelstellingen die in 2030 gehaald moeten worden. We zorgen er alleen voor dat de transitie realistischer én socialer is”, besluit Donné. Het gaat om potentieel meer dan 200.000 bedrijfswagens.