VS neemt notionele interestaftrek in vizier

Door Johan Van Overtveldt op 15 februari 2016, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Belastingen, Financiën

"Nadat de Europese Commissie eerder al het systeem van de ‘excess profit rulings’ in strijd achtte met de staatssteunregels, verhoogt nu ook de VS de druk op onze vennootschapsbelasting”, stelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt vast. Zo willen de Verenigde Staten geen verdragsvoordelen meer toekennen voor interesten die vanuit hun eigen land worden betaald aan Belgische verbonden vennootschappen die genieten van de notionele interestaftrek. "De VS is de grootste buitenlandse investeerder in België. We mogen de impact van hun beslissing dus niet onderschatten. Op termijn betekent die wellicht het einde van de notionele interestaftrek in een Belgisch-Amerikaanse context”, verklaart Van Overtveldt.

In de praktijk zullen de Verenigde Staten voortaan een heffing van dertig procent toepassen op interesten betaald aan een Belgische verbonden vennootschap. Daarbij houden zij geen rekening met de activiteiten van de Belgische vennootschap, noch met de aanwezige substantie in België.

Vennootschapsbelasting herzien

Voor minister Van Overtveldt zijn deze en andere actuele ontwikkelingen van cruciaal belang voor ons economisch weefsel en voor het behoud en de creatie van vele duizenden jobs. "We staan voor zeer grote uitdagingen om ondernemen in België aantrekkelijk te houden, zowel voor kmo’s als voor grote ondernemingen. Daarbij wordt het eens te meer duidelijk dat onze vennootschapsbelasting aan een herziening toe is. De aanhoudende internationale druk op de Belgische nichefiscaliteit moet ons aanzetten tot actie. Als we de economische groei en tewerkstelling willen waarborgen, moeten we nu afstappen van de recepten en de fiscale regimes uit het verleden”, besluit de minister.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is