Vrouwen winnen bij optrekken minimumpensioen

Door Jan Spooren op 5 februari 2016, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Pensioenen

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil de minimumpensioenen met één procent optrekken voor wie een loopbaan van 45 jaar heeft. Kamerlid Jan Spooren kan zich perfect vinden in de logica die de minister hanteert. “Een langere loopbaan moet een hoger pensioen opleveren. Meer bijdragen aan het systeem impliceert dat je ook meer ontvangt. Dat is een zaak van fundamentele rechtvaardigheid”, vindt hij.

Het voorstel sluit perfect aan bij de visie van de N-VA dat er een sterkere band moet bestaan tussen de pensioenbijdragen en de pensioenen. De N-VA wil namelijk meer gewicht verlenen aan de effectief gewerkte jaren bij de opbouw van het pensioen. Even logisch is dus ook dat vrijwillige inactieve periodes zoals het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het voormalige brugpensioen, minder meetellen in de pensioenberekening. “Gelijkgestelde periodes met een maatschappelijke meerwaarde, zoals moederschapsrust, willen we wel laten meetellen”, verduidelijkt Spooren.

Geen discriminatie

“Bovendien is het systeem hoegenaamd niet discriminerend voor vrouwen”, zegt Spooren. “Van de loontrekkenden met een volledige loopbaan en een minimumpensioen zijn er 23.644 mannen en 52.387 vrouwen. Dus dubbel zoveel vrouwen als mannen winnen bij de hervorming.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is