Vrijetijdsprojecten slaan een brug naar kinderen in armoede

Door Liesbeth Homans op 2 juni 2017, over deze onderwerpen: Armoede, Gelijke kansen, Jeugd, Verandering
spelende kinderen

Om de drempels tot het sport- en jeugdverenigingsleven weg te nemen voor kinderen en jongeren in armoede, nam Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans het initiatief om verschillende lokale participatieprojecten financieel te ondersteunen. Die bereikten intussen al meer dan 3600 kwetsbare jongeren, de meesten tussen zes en twaalf jaar oud. “Het is belangrijk dat kinderen en jongeren de kans krijgen om deel te nemen aan een vrijetijdsbesteding”, stelt de minister. “Dat komt hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en hun weerbaarheid ten goede.”

In september vorig jaar wees minister Homans in totaal 860.000 euro toe aan 19 lokale projecten die zich inzetten om kinderen en jongeren in armoede te informeren en naar een vrijetijdsbesteding toe te leiden. “Die Vlaamse middelen geven de lokale actoren de mogelijkheid om meer gestructureerd te werk te gaan in het bereiken en ondersteunen van die doelgroep”, aldus de minister.  

Innovatieve projecten

De ondersteuning die wordt geboden binnen de projecten is zeer ruim. Ze kan gaan van een financiële tussenkomst bij het inschrijvingsgeld, het ter beschikking stellen van sportkledij en -materiaal, tot heel praktische ondersteuning zoals het organiseren van vervoer van en naar de speelpleinwerking of een sportkamp. Meer details over de ondersteunde projecten vind je hier.

Voeling met leefwereld

Binnen al die projecten wordt er aangedrongen om een duurzaam beleid te ontwikkelen. “Het is één zaak om jongeren in armoede aan te trekken, maar het is uiteraard minstens even belangrijk om ze bij de club of vereniging te houden“, benadrukt Homans. “Daarom moeten de organisaties ook werk maken van de vorming van hun jeugdwerkers en trainers, zodat die voldoende voeling hebben met de leefwereld van die jongeren. Een vertrouwensband opbouwen met kwetsbare gezinnen vertrekt daarom het best vanuit een sterk netwerk en een samenwerking tussen gemeentelijke diensten en de verenigingen die zich reeds inzetten voor die doelgroep”,  besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is