Dinsdag lanceerde de Open Vld haar voorstel om de pensioenen betaalbaar te houden. Kamerlid Wim Van der Donckt noemt het voorstel een heel kleine stap in de goede richting. Maar de kern van het pensioenprobleem zit niet alleen op het vlak van de betaalbaarheid van de minimumpensioenen, het is veel ruimer dan dat. Kamerlid Van der Donckt kijkt daarbij naar de linkerzijde. “Wanneer zal de Open Vld eens ernstige grenzen stellen aan het deficit spending van de socialisten en grondige hervormingen in het pensioenstelsel eisen?”

Liberalen lachen met wie 35 tot 45 jaar werkte

Eigenlijk zegt Lachaert dat wie 20 jaar gewerkt en bijgedragen heeft en daarnaast nog 10 jaar uitkering genoot, recht heeft op een minimumpensioen van 1.500 euro, vindt Van der Donckt. “Want dat is de hervorming die deze regering heeft uitgevoerd. Dat is toch een beetje lachen met wie 35 tot 45 jaar effectief gewerkt heeft. Deze mensen genieten immers van een gewoon pensioen en moeten daar ook nog serieuze bijdragen op betalen waardoor ze netto vaak niet veel meer dan 1.500 euro ontvangen.” 

Geen vertrouwen in aangekondigde hervorming PS-minister

De federale PS-minister van Pensioenen Karine Lalieux werkt al sinds haar aantreden aan de hervorming van de pensioenen. Dat Open-Vld dit wetsvoorstel indient in de Kamer lijkt er op te wijzen dat ze geen vertrouwen hebben in het werk van minister Lalieux, merkt Wim Van der Donckt op. “Weet regeringspartij Open Vld eind augustus nog niet wat haar eigen regering begin september zal neerleggen? Alleszins dringt de N-VA-fractie er op aan dat het liberale voorstel ook daadwerkelijk wordt behandeld in de commissie. We zullen daartoe initiatief nemen. Het mag niet blijven bij een aankondiging van een document dat verder in een parlementaire vergeetput weggestopt wordt.”

De conclusie is voor Wim Van der Donckt hoe dan ook duidelijk: “Het hele pensioenstelsel moet worden aangepakt, en het motto daarbij dient te zijn: “Niet alleen loon naar werken, maar ook pensioen naar werken.”