Voortaan ook uitzendarbeid bij federale overheid

Door Sander Loones, Steven Vandeput op 14 januari 2019, over deze onderwerpen: Werken, Ambtenaren, Overheidsbedrijven
Sander Loones en Steven Vandeput

Sinds begin dit jaar is uitzendarbeid ook mogelijk bij de federale diensten en overheidsbedrijven. Uitzendarbeid moet de overheidsorganisaties toelaten om flexibeler om te gaan met uitdagingen op personeelsvlak. De regeling is een maatregel van de voormalige N-VA-ministers van Ambtenarenzaken Steven Vandeput en Sander Loones. “De N-VA wil voluit gaan voor een nog betere dienstverlening door de overheid, met tevreden en gedreven collega’s. Net daarom zijn we enorm blij dat we vandaag de mogelijkheid tot uitzendarbeid invoeren bij de federale diensten en overheidsbedrijven”, zegt Sander Loones.

De nieuwe regeling voorziet dat uitzendkrachten bij de overheid aan de slag kunnen in een aantal speciefieke gevallen:

  • Wanneer een tijdelijke vervanging nodig is van een contractueel personeelslid dat tijdelijk deeltijds gaat werken, of wiens arbeidsovereenkomst geschorst of beëindigd is
  • Wanneer een statutair personeelslid die zijn functie niet of deeltijds uitoefent tijdelijk vervangen moet worden
  • De tijdelijke vermeerdering van werk
  • De uitvoering van uitzonderlijk werk

“Uitzendarbeid is een tijdelijke oplossing voor maximaal twaalf maanden. Het geeft de organisaties extra mogelijkheden om hun werking te verbeteren. Door deze regeling kunnen we een oplossing bieden wanneer bijvoorbeeld loketbediende Geert onverwacht thuis moet blijven met rugpijn of wanneer Laurence in moederschapsverlof of loopbaanonderbreking is”, legt Steven Vandeput uit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is