Vlaams Parlementslid Koen Daniëls vroeg Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts naar zijn standpunt over klimaatspijbelen. Kunnen scholen een ‘afwezigheid om persoonlijke redenen’ inroepen of niet? Neen, stelt de minister duidelijk. ‘Afwezigheid om persoonlijke redenen’ kan alleen in strikt uitzonderlijke en individuele gevallen.

Klimaatspijbelen blijft spijbelen

“Bij klimaatspijbelen gaat het om collectieve persoonlijke redenen, maar dat kan dus eigenlijk niet”, licht Daniëls toe. “Ik roep alle scholen dan ook op om klimaatspijbelen op dezelfde manier te beoordelen als alle andere vormen van spijbelen. Ook aan huisartsen vraag ik om geen doktersattesten te schrijven voor klimaatspijbelaars.”

“Op alle mogelijke manieren gaan we spijbelen tegen. Zo willen we vermijden dat leerlingen zonder diploma de schoolbanken verlaten en dat inhaallessen de werkdruk voor onze leerkrachten nog verhogen. Ik ben dan ook tevreden met het duidelijke antwoord van minister Weyts. De regels gelden voor iedereen. We kunnen niet met z’n allen de daling van de onderwijskwaliteit hekelen en vervolgens de andere kant opkijken als het gaat over spijbelen”, besluit Daniëls.