Kinderen die aan de lagere school beginnen met een taalachterstand, lopen vaak ook achterstand op andere gebieden op. Ongelijk aan de start is vaak ook ongelijk aan de eindmeet. Daarom zal er vanaf volgend schooljaar een taalscreening afgenomen worden in de derde kleuterklas. De leerplichtleeftijd is immers verlaagd naar 5 jaar: alle kinderen moeten dus naar die derde kleuterklas. Dat is een geweldige opportuniteit om met een taalscreening de taalachterstand bij alle kinderen tijdig te detecteren én te remediëren. “Alleen zo geven we kinderen met een taalachterstand echt dezelfde kansen als de andere kinderen”, zegt Weyts.

Tussen 10 oktober en 30 november

De Vlaamse Regering heeft nu beslist dat de taalscreening vanaf volgend schooljaar elk jaar zal afgenomen worden tussen 10 oktober en 30 november. Scholen krijgen zo zelf de vrijheid om het precieze moment te kiezen. Een school kan er ook voor opteren om de oudste kleuters medio oktober en de jongste kleuters pas eind november te testen. De taalscreening wordt niet afgenomen voor 10 oktober, omdat kinderen na de zomervakantie de tijd moeten krijgen om in te lopen. De taalscreening wordt echter wel afgenomen voor de maand december, zodat er daarna nog voldoende tijd overblijft in het schooljaar om leerlingen met een taalachterstand bij te spijkeren. Blijkt de achterstand op het einde van de kleuterklas alsnog te groot, dan kan de klassenraad adviseren om de overstap naar de lagere school uit te stellen. Als ouders dat advies naast zich neerleggen, dan krijgt het kind in het eerste leerjaar een taalintegratietraject opgelegd. In beginsel gaat het dan om een taalbadklas, of een volwaardig alternatief.

Een warm taalbad

Wetenschappers leggen op dit moment de laatste hand aan het taalscreeningsinstrument. Dit instrument wordt in juli kant-en-klaar bezorgd aan de scholen, met een handleiding. Het instrument werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in Vlaamse kleuterklassen en werd dit schooljaar al uitgetest bij duizenden kleuters. “We laten taalachterstand bij kleuters niet langer blauw-blauw”, zegt Weyts. “Het derde kleuterklasje moet meer dan ooit een warm leerbad worden. Zo willen we verhinderen dat kinderen met een taalachterstand hun hele schoolcarrière achterop moeten hinken.”