Vluchtelingencrisis: twintig miljoen euro extra naar steden en gemeenten

Door Liesbeth Homans op 18 maart 2016, over deze onderwerpen: Asiel, Lokale overheid
Vluchtelingencrisis: twintig miljoen euro extra naar steden en gemeenten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans kent twintig miljoen euro toe voor de ondersteuning van steden en gemeenten in het kader van de vluchtelingencrisis. “Onze lokale besturen worden door de instroom van erkende vluchtelingen geconfronteerd met heel wat bijkomende uitdagingen”, aldus minister Homans. “Met deze extra middelen willen we vermijden dat steden en gemeenten moeten inboeten op hun sociale aanbod. De Vlaming die ook nood heeft aan sociale ondersteuning, mag niet het slachtoffer worden van de vluchtelingencrisis.”

Hoe de lokale besturen die middelen besteden, is hun vrije keuze. Dat kan begeleiding naar een woongelegenheid zijn, maar evengoed gezinsondersteuning of medische begeleiding. “Die aanpak strookt met de filosofie van het Vlaams regeerakkoord: geen betutteling maar vertrouwen in de lokale besturen”, verduidelijkt Homans. “En bovendien kent niet elke stad of gemeente dezelfde noden.”

Uitbetaling in twee schijven

De middelen worden verdeeld in twee schijven, want de instroom zal niet in een golf gebeuren. “Ook hanteren we een ondergrens”, aldus de minister: er moeten minstens tien erkende vluchtelingen in een gemeente instromen om in aanmerking te komen voor subsidies. “Het heeft geen nut om middelen te voorzien voor gemeenten en steden die amper met een instroom geconfronteerd worden. Bovendien zorgt dat voor versnippering.”

Lokale draagkracht

Voor de verdeling van de middelen worden drie objectieve criteria gehanteerd:

  1. De instroom van erkende vluchtelingen in de referentieperiode telt voor 70 procent mee.
  2.  Het aantal derdelanders, afkomstig van buiten de EU, op het grondgebied van het lokale bestuur telt voor 20 procent mee.
  3. De sociale maatstaven uit het Vlaams Gemeentefonds tellen voor 10 procent mee. Voorbeelden zijn: het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, het aantal sociale woningen op het grondgebied en het gemiddeld aantal geboorten in een kansarm gezin.

Met die verdeelsleutel houdt de Vlaamse overheid niet alleen rekening met de huidige instroom maar kijkt ze ook naar de (stedelijke) aantrekkingspolen die reeds voor veel maatschappelijke uitdagingen staan. “Ook belangrijk is dat we in Vlaanderen al beschikken over uitgebreide ondersteuningsmechanismen en begeleiding voor nieuwkomers. Denk maar aan het grote succes van de verplichte en vrijwillige inburgeringstrajecten.” Ook voor de uitbreiding van die trajecten werden de nodige middelen - los van deze 20 miljoen euro - voorzien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is