Er is in het verleden niet altijd voldoende geïnvesteerd in bovenlokale sportinfrastructuur zoals sporthallen, sportterreinen en zwembaden. Pas in de vorige regeerperiode begon men aan een inhaalbeweging. Er zijn in Vlaanderen nog steeds veel plaatsen die nood hebben aan moderne, bereikbare sportinfrastructuur voor een breed publiek. Tijdens de coronacrisis werd dat duidelijker dan ooit.

Groepsaankopen voor sportinfrastructuur

Het budget voor bovenlokale sportinfrastructuur wordt in de komende jaren fors verhoogd. Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft naast de 55 miljoen euro bij de formatie, nog eens 55 miljoen euro extra binnengehaald voor sportinfrastructuur in kader van de Vlaamse relance. Veel extra geld voor bijvoorbeeld sporthallen, zwembaden of sportterreinen. Daarnaast biedt minister Weyts geïnteresseerde sportaanbieders, gaande van lokale besturen, clubs, verenigingen, maar ook privéspelers de mogelijkheid om in een groepsaankoop te stappen. Er komen groepsaankopen voor sportinfrastructuur binnen thema’s als energie, sportieve publieke ruimte en ongebonden sport met als resultaat een fikse korting op de factuur.

Twee projectoproepen per jaar

Lokale besturen krijgen bovendien dubbel zoveel kansen om sterke projecten in te dienen: vanaf 2021 komen er twee projectoproepen per jaar: één in het voorjaar  en één in het najaar. Vroeger was er maar één per jaar. “Ook sportclubs en sportfederaties kunnen intekenen”, zegt Weyts. “Met deze investeringsgolf bieden we hen hoop en perspectief. We reiken de hand om samen grootse sportinvesteringen te realiseren en er zo voor te zorgen dat corona ook blijvende positieve gevolgen heeft.”

Samen sportspurt inzetten

Weyts speelt met de sportspurt ook in op de verlangens van lokale besturen, die werk willen maken van betere sportinfrastructuur. Een bevraging bij de 300 Vlaamse sportdiensten bevestigt dat 88 procent meer klemtoon wil leggen op sportinfrastructuur en sportieve ruimte. Bijna 9 op 10 van de respondenten heeft ook concrete plannen om te investeren in ofwel nieuwe sportinfrastructuur ofwel renovatie van bestaande infrastructuur. “Met het fors verhoogde budget en het enthousiasme van de lokale besturen kunnen we samen een sportspurt inzetten”, zegt Weyts. “Tijdens de coronacrisis zijn sommige Vlamingen voor het eerst in jaren meer gaan bewegen. We moeten ervoor zorgen dat ze dat straks kunnen blijven doen, in kwaliteitsvolle infrastructuur.”

Meer informatie op www.sportspurt.vlaanderen.

Start video