Vlaanderen zet in op postnatale thuiszorg

Door Peter Persyn, Caroline Croo, Danielle Godderis-T'Jonck op 9 november 2016, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg
Vlaanderen zet in op postnatale thuiszorg

Het Vlaams Parlement heeft een voorstel van resolutie goedgekeurd, waarin het aandringt op een versterking van de postnatale thuiszorg in Vlaanderen. Die versterking is noodzakelijk geworden door de verkorting van het verblijf in de kraamkliniek. “Met dit voorstel spelen we in op de gewijzigde behoeften en noden van de gezinnen, nu de moeders met hun baby’s sneller naar huis gaan”, zegt hoofdindiener Peter Persyn. Zijn N-VA-collega’s Caroline Croo en Danielle Godderis-T’Jonck ondertekenden het voorstel mee.

Jaarlijks bevallen er bijna 65.000 vrouwen in Vlaanderen: zo’n 175 per dag. Na de bevalling krijgen moeder en boreling de nodige medische en niet-medische zorg en ondersteuning van verscheidene professionele zorgverleners: gynaecoloog, vroedvrouw, pediater, kraamverzorgende, …. “Omwille van de verschuiving van de zorg vanuit het ziekenhuis naar thuis moeten we het aanbod van postnatale zorg beter afstemmen en op maat brengen van de thuisomgeving”, stelt Persyn. “Het is essentieel dat we de continuïteit en de permanentie garanderen van de medische zorg die vroedvrouwen bieden. De uitbouw en ondersteuning van kringen van vroedvrouwen naar analogie met de kringen van huisartsen dringt zich op.”

Ziekten vroegtijdig opsporen

“Een ander belangrijk aandachtspunt in de eerste week na de geboorte is het bewaken van de opsporing van metabole ziekten of stofwisselingsstoornissen via de zogenaamde hielprik, die rond de derde dag na de geboorte gebeurt”, zegt Caroline Croo. “Ook moeten we extra aandacht hebben voor de postnatale depressie, die vaak in deze kritische periode haar aanvang neemt”, vult Danielle Godderis-T’Jonck aan. “Ten slotte is er ook bijzondere aandacht nodig voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Hier kunnen gerichte maatregelen extra veel winst opleveren voor moeder en baby”, aldus Persyn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is