De Europese Commissie heeft een voorstel voor een natuurherstelwet uitgewerkt, met wettelijk bindende EU-streefcijfers per lidstaat voor natuurherstel om aangetaste ecosystemen te herstellen.

Gevolgen in kaart brengen

Om het Belgische standpunt in de Raad van de EU te bepalen, moest de Vlaamse Regering een formeel standpunt innemen. Demir ging bij de ontwerpteksten van de Europese Natuurherstelwet te werk zoals bij de Europese uitbreiding van het ETS-systeem. Ze liet de gevolgen onderbouwd en gedetailleerd in kaart brengen, deed een sectorbevraging en nam vervolgens gezamenlijk standpunt in met de collega’s van de Vlaamse regering. Dat standpunt werd afgelopen vrijdag bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Voorstander van Natuurherstelwet

“Vlaanderen is een voorstander van een natuurherstelwet”, laat Demir alvast geen twijfel over bestaan. “Maar er zijn bijsturingen aan de voorliggende tekst nodig om de tekst op maat van Vlaanderen te herschrijven. In de huidige voorstellen worden immers niet alleen bestaande engagementen verder uitgewerkt, ook de concurrentiepositie van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen en andere kleine, dicht bevolkte lidstaten dreigen buitenproportionele nadelige effecten te ondervinden. Tot slot zijn er ook juridische vraagtekens, onder andere omdat er nieuwe onduidelijk definities worden gehanteerd voor engagementen uit bestaande richtlijnen, waardoor ook juridische risico’s opduiken”.

Gesprekken met andere lidstaten

Vlaanderen trekt de komende weken verder in overleg met andere regeringen met oog op een consensus op federaal en Europees niveau over een toekomstige Natuurherstelwet. Intussen voert Vlaanderen bilaterale gesprekken met Wallonië, Nederland en landen als Denemarken en Finland. Ook in de rest van Europa vragen verschillende lidstaten immers bijsturingen.

Vlaamse tanker is aan het keren

“De natuur is ook in Vlaanderen te lang verwaarloosd geweest. Het is een van mijn kerntaken als minister om die te herstellen en te beschermen. Ik ben een Vlaams-nationalist, ik hou van mijn omgeving en ik ben dan ook vastberaden als het gaat om onze Vlaamse natuur. Met de Blue Deal, het Klimaatadaptatieplan, de grote investeringen in natte natuur en bos zetten we grote stappen vooruit. Vlaanderen klokte eind 2022 af op 100.509 hectare natuur onder effectief natuurbeheer, terwijl dat eind 2019 nog maar 93.691 hectare was. Een stijging van maar bijna 7.000 ha. Een teken dat we de tanker aan het keren zijn. Een Natuurherstelwet die op maat van Vlaanderen kan bijdragen aan verdere stappen vooruit is welkom, maar dan zijn er nog wat bijsturingen nodig aan de huidige teksten. Het kan immers niet de bedoeling zijn om andere activiteiten onmogelijk te maken”, aldus Zuhal Demir.