Op 30 november 2021 ondertekenden België en het Verenigd Koninkrijk (VK) een nieuw samenwerkingsakkoord om de Belgisch-Britse banden aan te halen. Volgens minister-president Jambon werd Vlaanderen niet betrokken bij de totstandkoming van deze gezamenlijke verklaring. Dat verklaarde hij op 7 december 2021 in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering werd zelfs niet van tevoren geïnformeerd.

Vlaanderen staat nochtans in voor hoofdmoot export naar het VK

Wel werd, na contacten tussen het kabinet van de Vlaamse minister-president en de federale premier, een afspraak gemaakt “om in de toekomst duidelijk af te stemmen binnen België, in het bijzonder wanneer regionale bevoegdheden worden betrokken,” aldus minister-president Jambon.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vanlouwe betreurt dit totale gebrek aan federale loyauteit van de federale regering: “Ondanks het feit dat Vlaanderen instaat voor de hoofdmoot van de export met het VK en de grootste impact ondervindt van de Brexit, laat de federale regering na om haar belangrijkste aandeelhouder te raadplegen, betrekken of te horen.” Hij treedt minister-president Jambon dan ook bij in diens analyse dat deze manier van handelen niet kan.

Federale regering respecteert bevoegdheidsverdeling niet

Bovendien hekelt Vanlouwe het feit dat de federale regering de interne bevoegdheidsverdeling niet respecteert en Vlaamse bevoegdheden usurpeert, bijvoorbeeld op vlak van havenbeleid. Ten slotte steunt hij ook het voornemen van minister-president Jambon om de haalbaarheid van een eigen Vlaams-Britse verklaring te analyseren.