Vlaanderen ontsnippert door natuurgebieden met elkaar te verbinden

Ecoduct Kikbeek

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir ondertekende woensdag in Oudsbergen het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Dat plan bevat 15 projecten langs gewestwegen die de komende vijf jaar de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar zullen verbinden.

Vlaanderen telt veel wegen per vierkante kilometer. Gemiddeld komt een dier op zijn tocht door het landschap om de 300 meter een weg tegen. Om die versnippering te doorbreken, moet er 'ontsnipperd' worden, zodat dieren hun natuurlijke paden weer kunnen volgen. Een versnipperd landschap heeft heel wat nadelige gevolgen voor dieren en planten en zo uiteindelijk ook voor de mens.

Databank met ecologische knelpunten

Ontsnipperende maatregelen hebben het grootste effect als ze de grootste barrières opheffen. Dat zijn veelal onze gewestwegen en snelwegen. Vandaar de keuze om daar eerst werk van te maken. Al meer dan 20 jaar worden maatregelen voorzien om dieren toe te laten een weg veilig over te steken. Met het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering slaan minister Demir en minister Peeters nu ook structureel de handen in elkaar om de knelpunten aan te pakken. De knelpunten staan verzameld in een databank. Ze kregen een prioriteitsscore op basis van ecologische en haalbaarheidscriteria. De Vlaamse Regering investeert 50 miljoen euro in de ontsnippering.

Natuurgebieden met elkaar verbinden

Volgens minister Demir is het ontsnipperingsplan niet enkel goed voor de verkeersveiligheid. “We versterken ook onze ecosystemen door onze grote natuurgebieden met elkaar te verbinden tot een samenhangend netwerk. Hier in Oudsbergen worden volgend jaar de eerste ecorasters geplaatst, maar gaan we de komende vijf jaar samen op 15 locaties in Vlaanderen stevig investeren in afrastering, ecotunnels, ecoducten, enzovoort.”

Nog meer ambitie

De ambitie bij de Vlaamse ministers is groot. “Momenteel ligt de focus op gewestwegen en snelwegen, maar in de toekomst is het de bedoeling om ook projecten aan waterwegen en spoorwegen op te nemen in het programma. Het VAPEO beoogt daarbij op termijn een structurele afstemming en samenwerking binnen de Vlaamse overheid en met andere overheden en organisaties, zowel op lokaal, Vlaams, federaal en grensoverschrijdend niveau”, besluiten Lydia Peeters en Zuhal Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is