Vlaamse Regering zet eerste stappen voor vereenvoudigde en eengemaakte woon- en energiepremie

Door Zuhal Demir, Matthias Diependaele op 12 juli 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Klimaat
Renoveren van woning

Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir en Vlaamse minister van Wonen Matthias Diependaele zetten de eerste stappen naar een uniek loket voor de aanvraag en uitbetaling van woon- en energiepremies. Zo’n loket maakt de aanvraag van premies eenvoudiger en overzichtelijker voor de burger. De Vlaamse Regering keurde principieel de hervorming van de energie- en woonpremies naar een eengemaakte premie goed.

Zowel het Vlaams woonbeleid als het Vlaams energiebeleid ondersteunen de Vlaming met verschillende premies om zijn woning energetisch en kwalitatief te renoveren. De bedoeling is dat aanvragers in de toekomst op één unieke plaats terecht kunnen om ondersteuning bij hun verbouwingen aan te vragen.

Gebruiksvriendelijk premies aanvragen

Niet alleen zullen de premies in de loop van 2022 kunnen aangevraagd worden op één plaats, de belangrijkste verbouwpremies in Vlaanderen, de Vlaamse renovatiepremie en de premies van de netbeheerder (Fluvius), worden ook op elkaar afgestemd en samengevoegd. “De verschillende premies zijn nu weinig transparant en complex omwille van de verschillende voorwaarden en manier van aanvragen. Dat kan en moet beter als we onze renovatiedoelstellingen willen realiseren”, klinkt het bij Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

“Door de premies voor gelijkaardige werken samen te voegen en op elkaar af te stemmen, wordt niet alleen de aanvraag van de premies voor de burger een stuk eenvoudiger, maar kan de ondersteuning ook worden verhoogd”, vult Vlaamse minister van Wonen Matthias Diependaele aan. De eengemaakte premie legt de nadruk op energie-efficiëntie, kwalitatief wonen én betaalbaarheid voor de gezinnen. Ook bedrijven zullen via het unieke loket premies kunnen aanvragen voor energiebesparende investeringen in woon- en niet-woongebouwen.  

Vlaamse renovatiestrategie is tweede beste van Europa

Samen met de versterking van de financiële tegemoetkomingen, worden een aantal voorwaarden van de eengemaakte premie versoepeld.  Een belangrijke wijziging is dat voortaan woningen die minstens 15 jaar in gebruik zijn, in aanmerking komen voor de meeste premies. Voor investeringen in hernieuwbare energie moet de woning al minstens vijf jaar vergund zijn en moet de EPB-aangifte al conform de eisen zijn ingediend.

Minister Matthias Diependaele beseft dat Vlaanderen best wat woning telt die aan renovatie toe zijn.  “Het Vlaamse woningenbestand is relatief oud, weinig gerenoveerd en heeft dikwijls een slechte energieprestatie. Als we energiezuinige, betaalbare en kwaliteitsvolle woningen ambiëren, zal in een groot deel van de bestaande woningen een grondige renovatie nodig zijn.”

Minister Zuhal Demir ziet in de vereenvoudiging een belangrijke stap vooruit om de administratieve rompslomp terug te dringen. “Onze Vlaamse renovatiestrategie is samen met Finland bekroond tot tweede beste van Europa. We zijn vastberaden om met de renovatie van het gebouwenpark een versnelling hoger te schakelen. We maken renoveren zo ook meer betaalbaar te maken, niet in het minst voor zij die dit het meest nodig hebben."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is