De bedoeling is om in april 2016 alvast te starten met de nieuwe procedures voor het indienen en afhandelen van aanvragen. De eerste uitbetalingen zouden in september van datzelfde jaar moeten volgen. Op 1 januari 2017 zou de persoonsvolgende financiering dan voor alle personen met een beperking een feit moeten zijn.

Naast het basisondersteuningsbudget van 300 euro per maand , waarop iedereen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood recht heeft, is er voor Vlamingen met een extra zorgvraag een budget voorzien van 10.000 euro tot 85.000 euro per jaar.

Pijnpunten wegwerken

Van der Vloet, die kan bogen op meer dan vijftien jaar ervaring in de gehandicaptensector, vindt het vooral belangrijk dat deze Vlaamse Regering enkele klassieke pijnpunten uit het verleden wegwerkt. “Zo bestaat er voortaan een spoedprocedure voor wie kampt met een ziekte waarbij de lichaamsfuncties snel verminderen, zoals ALS. Ook was er tot vandaag nog veel onzekerheid over de voortzetting van ondersteuning wanneer een jongere meerderjarig wordt. Niet zo in het nieuwe systeem: dat voorziet in continuïteit voor jongvolwassenen door hen de hoogste prioriteit te geven bij het toekennen van persoonsvolgende budgetten.”