Vlaamse Regering houdt begroting op koers en blijft verstandig investeren

Door Geert Bourgeois op 3 april 2015, over deze onderwerpen: Vlaamse begroting, Zesde staatshervorming, Infografieken, Verandering

Net voor de paasvakantie heeft ook de Vlaamse Regering haar begrotingscontrole voor dit jaar afgerond. Ondanks de zeer moeilijke omstandigheden waarin die moest gebeuren, met een geraamd tekort van 880 miljoen euro, legt de ploeg van Geert Bourgeois daarbij opnieuw de nodige discipline én een gezonde dosis ambitie aan de dag.

“We wentelen geen schulden af op de komende generaties”, belooft de minister-president, die erop wijst dat ook de noodzakelijke investeringen, met name in infrastructuur, gehandhaafd blijven. Zijn regering trekt bovendien extra middelen uit voor economie (onderzoek en ontwikkeling), onderwijs en welzijn. “Die volgehouden investeringen zorgen voor perspectief voor de mensen. En voor de beloofde vooruitgang.”

Tegenvallers

De regering-Bourgeois ging midden vorig jaar van start met een vrije beleidsruimte van een half miljard euro, die tegen het einde van haar regeerperiode nog zou aandikken tot een stevige 1,6 miljard. Helaas gooiden externe omstandigheden roet in het eten. Daardoor is die vrije ruimte intussen als sneeuw voor de zon weggesmolten en kwam er zelfs een tekort voor in de plaats.

Alleen al de zesde staatshervorming van de regering-Di Rupo en de groene oppositiepartijen betekent voor Vlaanderen een budgettaire aderlating van anderhalf miljard euro. In het kader van diezelfde staatshervorming werd ook de bijzondere Financieringswet De Belgische financieringswet – officieel de bijzondere wet van 16 januari 1989 – bepaalt hoe het geld in België wordt verdeeld tussen de federale staat en de gewesten en gemeenschappen. De regering-Di Rupo, aangevuld met Groen en Ecolo, heeft die wet aangepast op basis van een politiek akkoord in de zomer van 2013. Dat gebeurde zonder overleg met de regio’s. De herziening maakt de geldstromen gekoppeld aan de bevoegdheidsoverdrachten minder welvaartvast. Aan de regio’s worden daarbovenop zeer zware inspanningen opgelegd om het gat in de federale begroting te helpen dichten. financieringswet aangepast. Die aanpassing kwam Vlaanderen nog eens op vierhonderd miljoen euro minder inkomsten te staan. Daarbovenop kwamen dan nog de gewijzigde Europese begrotingsregels. Die dwingen Vlaanderen bijvoorbeeld om nu ook PPS-constructies mee in de begroting op te nemen. “Zonder die Europese eis zou het tekort dit jaar op honderd miljoen euro uitkomen”, berekende minister-president Bourgeois.

Tekort wegwerken

Door die tegenvallers moest de Vlaamse Regering voor deze begrotingscontrole uitgaan van een onvoorzien tekort van 880 miljoen euro. De Hoge Raad van Financiën had geadviseerd om dat tekort in de loop van 2015 af te bouwen tot 750 miljoen en een begrotingsevenwicht na te streven in 2018. Dat was echter buiten de ambitie van deze regering gerekend: “Bij de originele begrotingsopmaak van vorig jaar hadden we al zware saneringsinspanningen voorzien: 1,2 miljard in 2015 en 1,5 miljard in 2016”, verduidelijkt Bourgeois. “Dit jaar willen we nog 330 miljoen extra wegwerken. Zo beperken we het uiteindelijke tekort tot 550 miljoen euro: dat is 200 miljoen meer dan geadviseerd. Daarbij streven we naar een begrotingsevenwicht in 2017: één jaar vroeger dan geadviseerd.”

Geen lastenverhoging

De voorziene besparingen zullen vooral bij de overheid gebeuren, waar verder ingezet wordt op het verbeteren van de efficiëntie. “We nemen geen maatregelen die de burgers treffen”, stelt Bourgeois. “We maken geen nieuwe schulden. En we voeren ook geen nieuwe belastingen in. Integendeel zelfs: zo hebben we bij deze begrotingscontrole beslist om de tarieven van de schenkingsrechten voor vastgoed te verlagen. Die maatregel moet het schenken bij de Vlaming stimuleren en op die manier 57 miljoen extra in het laatje brengen”, besluit de minister-president.

Lof vanuit de fractie

De aangepaste begroting krijgt alvast groen licht van Matthias Diependaele, N-VA-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement. “Deze Vlaamse Regering, waarvan N-VA de dragende kracht is, vindt ook nu weer het evenwicht tussen verder besparen en blijven investeren in ons sociaal en economisch weefsel”, stelt hij. “Dat toont meteen ook de reële koerswijziging aan die door deze regering is ingezet.” Meer commentaren vanuit de fractie vind je hier.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is