Vlaamse Regering en sociale partners willen 120.000 extra Vlamingen aan de slag helpen

Door Jan Jambon op 21 februari 2020, over deze onderwerpen: Werken, Activering
Jan Jambon

De Vlaamse Regering en de sociale partners willen deze legislatuur 120.000 mensen extra aan de slag krijgen. Die doelstelling willen ze bereiken door mensen die aan de slag zijn aan de slag te houden, de rol van de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB te versterken en vooral mensen aan te trekken die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren. “De activering van die 120.000 mensen is voor mij een van de hoekstenen voor een degelijk socio-economisch beleid van onze regio”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon.

11.000 extra arbeidskrachten per jaar

De Vlaamse arbeidsmarkt kampt nog altijd met een krapte. Veel bedrijven smeken om extra geschikt personeel en er is een heel lage werkloosheidsgraad. De Vlaamse Regering en de sociale partners slaan de handen in elkaar om deze legislatuur 120.000 mensen extra aan het werk te krijgen. Dat betekent 11.000 mensen bovenop de verwachte jaarlijkse tewerkstellingsgroei.

Drieledige aanpak

Om die ambitie waar te maken, gaat ‘Strategie 120.000’ uit van een drieledige aanpak. Ten eerste wil Vlaanderen mensen die aan de slag zijn aan de slag te houden. Daarnaast krijgt de VDAB een sterkere rol. En ten derde wordt ingezet op mensen die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren. Binnen die laatste groep gaat het om jongeren die niet in opleiding zitten en geen werk hebben, mensen met een leefloon, mensen met een gezondheidsprobleem en mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt hebben verlaten om zorgtaken op te nemen.

Visvijver vergroten met vier groepen

Om extra mensen aan de slag te krijgen, moeten we de vijver waarin we kunnen vissen vergroten. In 2020 gaat de aandacht prioritair naar vier groepen: jongeren die niet in een opleiding zitten en geen werk hebben, leefloners, mensen met een RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV -uitkering en herintreders. De Vlaamse Regering werkt samen met sociale partners om drempels in kaart te brengen en tot oplossingen te komen. Het gaat onder andere over toegankelijke en betaalbare kinderopvang en mobiliteit, over financiële drempels, vooral voor lage inkomens en het al dan niet beschikken over een diploma. 

Activering als socio-economische hoeksteen

Minister-president Jambon staat vol achter de ambitie van ‘Strategie 120.000’. “Het is traditie maar tegelijk uniek dat in Vlaanderen zowel de regering als werkgevers en werknemers samen akkoorden aangaan omtrent arbeidsmarktbeleid. Vandaag onderschrijven we hier samen een engagement dat ambitie toont. De activering van die 120.000 mensen, met focus op die vier groepen, is voor mij een van de hoekstenen voor een degelijk socio-economisch beleid van onze regio.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is