Vlaamse overheid wil meer ambtenaren op de fiets

Door Bert Maertens op 14 maart 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Lokale overheid, Fietsen

Vandaag legt één op de vijf medewerkers van de Vlaamse overheid het woon-werktraject volledig of gedeeltelijk met de fiets af. Dat is niet voldoende voor een overheid die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. De Vlaamse overheid levert daarom de komende jaren extra inspanningen om meer ambtenaren op de fiets te krijgen. Meer en kwaliteitsvollere fietsenstallingen bij de kantoorgebouwen krijgen daarbij prioriteit. Dat vernam Vlaams Parlementslid Bert Maertens van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

Twee op de drie Vlaamse ambtenaren gebruikte in 2015 een duurzaam vervoermiddel voor (een deel van) de verplaatsing van thuis naar het werk en terug. De helft gebruikte daarvoor de trein, een kwart de bus of tram van De Lijn en één op de vijf ambtenaren fietste ook tijdens dat traject.

Richtlijnen voor fietsfaciliteiten

“De Vlaamse overheid moet met kwaliteitsvolle voorzieningen in haar administratieve centra nog een pak meer ambtenaren op de fiets krijgen”, aldus Maertens. “Vandaag beschikt slechts één vierde van de kantoorgebouwen over overdekte fietsenstallingen. Dat is te weinig. Maar ook de kwaliteit kan beter, zo blijkt uit een personeelsbevraging.” Minister Homans maakt daarom de komende jaren werk van betere fietsvoorzieningen, in de bestaande gebouwen en bij nieuwbouwprojecten. Daartoe formuleerde ze concrete richtlijnen, die tot stand kwamen na de medewerkersbevraging en in overleg met onder meer de Fietsersbond.

Het nieuw Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Brussel, het Herman Teirlinckgebouw, dat in de loop van 2017 in gebruik wordt genomen, wordt het eerste kantoorgebouw waar die richtlijnen volledig worden toegepast. In het gebouw zal er ruimte zijn voor 200 fietsen, komt er een fietsherstelzuil en laadpunten voor elektrische fietsen. De minister wil ook de bestaande gebouwen stelselmatig aanpakken. Het Ellips-gebouw in Brussel bijt daarbij de spits af, gevolgd door de VAC in Antwerpen en Hasselt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is