Vlaamse Overheid is betrouwbare en tijdige betaler

Door Matthias Diependaele op 10 februari 2021, over deze onderwerpen: Ondernemen, Financiën
Matthias Diependaele

“Wie facturen niet op tijd betaalt, brengt niet alleen zichzelf maar ook de bedrijven in de problemen.” Vlaanderen betaalt 90 procent van zijn facturen binnen de tien dagen. Dat meldt Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele. “Dit is een goede zaak voor de cashflow van onze vele leveranciers.”

Net zoals vele Vlaamse gezinnen en bedrijven krijgt de Vlaamse overheid dagelijks facturen in de brievenbus. Die brievenbus is jaar na jaar meer een digitale mailbox geworden. Vlaanderen zet sterk in op elektronische facturering. Deze evolutie loont. “In 2020 betaalden we 13 procent minder verwijlinteresten dan in 2019”, laat Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele weten. “Negentig procent van onze facturen betalen we tijdig, met een gemiddelde doorlooptijd van slechts 10 dagen. Dit is een goede zaak voor de cashflow van onze vele leveranciers. Ik ben dan ook blij dat de Vlaamse Overheid een betrouwbare en tijdige betaler is.”

Goed betaalbedrag is belangrijk

Wie facturen niet op tijd betaalt, brengt niet alleen zichzelf maar ook de bedrijven in de problemen. Daarom is een goed betaalbedrag heel belangrijk. “Bij de Vlaamse overheid gedragen we ons als een goede huisvader die zijn facturen tijdig betaalt”, vertelt Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele. “2020 was hét coronajaar. Vele bedrijven worstelden met hun cashflow. Daarom zette de Vlaamse overheid heel sterk in op de tijdige betaling van de facturen. Klanten die tijdig betalen, zijn voor de Vlaamse bedrijven veel belangrijker dan een of andere premie.”

Vlaanderen zet in op elektronische facturering

Globaal genomen is er een positieve evolutie van het betaalgedrag van de Vlaamse overheid in 2020 ten opzichte van 2019. Het aandeel tijdige betalingen steeg van 85,96 procent in 2019 naar 88,71 procent in 2020. De gemiddelde doorlooptijd voor de tijdig betaalde facturen is 9,5 dagen, wat ruim vroeger is dan de vooropgestelde betalingstermijn van 30 dagen. “Dit komt doordat we fors inzetten op elektronische facturering”, verklaart minister Diependaele. “In 2020 kregen we 70 procent elektronische facturen binnen, in 2019 was dat 60 procent. We zien trouwens dat we elektronische facturen veel sneller kunnen verwerken en betalen. Daarom wil ik een oproep doen aan onze leveranciers: schakel zo snel mogelijk over op e-invoice. Op die manier kunnen wij – en wellicht ook andere klanten – veel sneller betalen.”

Minder verwijlinteresten

Wie de facturen tijdiger betaalt, is logischerwijs ook minder verwijlinteresten verschuldigd. “In 2020 bedroeg deze interest 1.579.567 euro, in 2019 was dat 1.812.030 euro. Een daling van maar liefst 13 procent. Dit toont ook aan dat tijdig betalen ook voor de Vlaamse overheid loont. Daarom wil ik op dit elan verdergaan. Onze Vlaamse ondernemers willen samenwerken met betrouwbare overheden die tijdig betalen. Ik ben blij dat de Vlaamse overheid er zo een is”, besluit minister Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is