Trots op vrijwilligers

Bij de start van de vaccinatiecampagne werd de kost geraamd op 290 miljoen euro. Vandaag blijkt dat de basiscampagne (zonder booster) 214 miljoen euro kostte. “Vooral de kostenpost van het medisch personeel is lager uitgevallen dan verwacht, doordat er relatief gezien veel meer vrijwilligers zijn komen helpen dan initieel gedacht. Daar mogen we als Vlamingen heel trots op zijn”, aldus Matthias Diependaele

Minder kosten, meer vaccinaties

De Vlaamse vaccinatiecampagne kostte niet alleen minder dan voorzien, ze haalde ook een hogere vaccinatiegraad dan initieel gedacht. “In de berekeningen gingen we uit van 4,5 miljoen Vlamingen, terwijl ondertussen al 4,8 miljoen Vlamingen een prik kregen. De kost per gevaccineerde Vlaming (excl. booster) bedraagt daardoor geen 61,85 euro, maar 44,63 euro. Voor de totale kost van de prik daalt het bedrag per prik van 91,67 naar 74,45 euro”,  besluit minister Diependaele.