Vlaamse belastingbetaler mag niet blijven opdraaien voor schulden uit het zuiden

Door Ralph Packet op 14 maart 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid
Europese vlag en een rolletje geld

“De Vlaamse belastingbetaler mag niet blijven opdraaien voor andermans problemen.” Europarlementslid Ralph Packet gaat niet akkoord met de intentie van het Europees Parlement om het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM), dat financiële noodsteun geeft aan lidstaten, wettelijk te verankeren. “Geld uitdelen lost niets op. Als een land zijn schulden niet kan afbetalen, moet er structureel ingegrepen worden. Zolang dit niet gebeurt, blijft het zwaard van Damocles boven de eurozone hangen.”

Bail-out voor probleemlanden

Tijdens de eurocrisis was een bail-out nodig voor een aantal landen in het zuiden. Via internationale verdragen werden daarom tijdelijke en later ook permanente mechanismes opgericht zoals het ESM. Griekenland bijvoorbeeld ontving sinds 2010 noodleningen voor het gigantische bedrag van 289 miljard euro. Ralph Packet wil dat Europa de ‘no bail-out’-clausule op termijn herstelt, zodat er geen wilde financiële reddingsplannen meer nodig zijn: “De oprichting van die noodfondsen ging in tegen het belangrijke principe van individuele verantwoordelijkheid van de lidstaten en de ‘no-bailout’-clausule uit het Verdrag van Maastricht”, aldus Europarlementslid Packet.

Respect voor begrotingsregels

Nu wil het Europees Parlement het ESM verankeren in het wettelijk kader van de EU, met als hoofdtaak het geven van financiële steun aan lidstaten. “Het ESM moet niet focussen op bail-outs, maar op respect voor de begrotingsregels en het wegwerken van de enorme schulden van de lidstaten. Dat is de enige manier om problemen op lange termijn te vermijden,” reageert Packet.

Met vuur spelen

Volgens het Europarlementslid neemt een dergelijk fonds de prikkel weg bij lidstaten om verantwoordelijkheid te nemen: “Zolang de Grieken kunnen rekenen op een Europese brandverzekering, kunnen ze met vuur spelen. De rekening komt dan terecht bij andere lidstaten. Dat kost de belastingbetaler handenvol geld. Daarbij komt nog dat voor grote landen zoals Italië een bail-out zelfs totaal onhaalbaar en onbetaalbaar is”, besluit Ralph Packet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is