Vlaams spijbelplan pakt spijbelen snel en kordaat aan

Door Ingeborg De Meulemeester op 26 juni 2015, over deze onderwerpen: Spijbelen
Vlaams spijbelplan pakt spijbelen snel en kordaat aan

De Vlaamse Regering heeft in een conceptnota verschillende acties gebundeld om zo snel mogelijk in te grijpen bij spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. In die lijvige nota, ‘Samen tegen schooluitval’, wordt ook aandacht besteed aan jongeren die in ons onderwijs uit de boot dreigen te vallen. Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA) drong al langer aan op zo’n spijbelplan. Zij is tevreden met de voorgestelde maatregelen: “Het is positief dat er sneller zal worden opgetreden tegen spijbelen.”

Voortaan zal het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) al worden ingeschakeld na vijf halve dagen ongewettigde afwezigheid in plaats van de huidige tien halve dagen. Van problematische afwezigheid zal reeds sprake zijn na vijftien halve dagen in plaats van de oorspronkelijke dertig halve dagen. “Problematisch spijbelgedrag is vaak de voorbode van schoolachterstand en zelfs schooluitval”, weet De Meulemeester. “Daarom moeten we dat gedrag zo snel mogelijk kunnen aanpakken, voor het te laat is.”

Ouders sensibiliseren

Voortaan zullen ouders extra gesensibiliseerd worden over de gevaren van luxeverzuim, waarbij leerlingen afwezig blijven om bijvoorbeeld vervroegd op vakantie te vertrekken - mét goedkeuring van de ouders. Ook dat luik van het spijbelplan juicht De Meulemeester toe: “Het probleem van luxeverzuim mogen we niet onderschatten, want daardoor verkleint de stap naar spijbelen tijdens het schooljaar.”

Ouders responsabiliseren

De conceptnota bevat ook acties om de ouders te responsabiliseren. Momenteel kan in een laatste fase de schooltoelage al worden teruggevorderd. Maar dat gebeurt vaak pas als alle kwaad reeds geschied is. Daarom wordt nu onderzocht of er ook gewerkt kan worden met bijzondere administratieve sancties. De Meulemeester benadrukt het belang van een kordaat beleid: “Zoals zo vaak is er nood aan preventie, maar als we spijbelen actief willen terugdringen, dan hebben we ook een stok achter de deur nodig”, besluit zij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is