Vlaams Parlement wil resistentie tegen antibiotica indijken

Door Sabine Vermeulen op 14 januari 2016, over deze onderwerpen: Landbouw, Veeteelt, Voedselveiligheid

Volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen vraagt, met unanieme steun van het Vlaams Parlement, dat de Vlaamse Regering maatregelen neemt om het antibioticagebruik in de veeteelt te doen dalen. Antibiotica in de dierhouderij kan namelijk een ongunstige invloed hebben op de resistentie van mensen.

De landbouwsector, de dierenartsen, de wetenschap, de farmaceutische industrie en de mengvoederbedrijven zijn zich bewust van de problematiek. Zij leverden al belangrijke bijdragen om het antibioticagebruik terug te dringen. “Maar om écht resultaat te halen , moet ook het Vlaamse beleid een steentje bijdragen: door te sensibiliseren, te adviseren en aan preventie te doen”, stelt Sabine Vermeulen.

Zij vraagt ook extra middelen voor onderzoeksinstellingen die alternatieve behandelingen en innovaties op het gebied van infectiepreventie ontwikkelen. Om veehouders aan te moedigen om de hygiëne en stalkwaliteit verder te verbeteren, kunnen ze steun krijgen van het Vlaams Investeringsfonds. Voedselveiligheid is bovendien cruciaal als argument bij de binnen- en buitenlandse promotie van ons vlees. Verantwoord antibioticagebruik moet dit extra ondersteunen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is