Federaal Minister Pierre-Yves Dermagne liet op vraag van N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt op 17 maart in de Kamer weten dat hij werkt aan een uitstel van twee jaar van de deadline van 2022. Manuela Van Werde is verheugd: “Na mijn vragen in de vorige en huidige legislatuur aan de bevoegde ministers, ben ik hoopvol dat er eindelijk op beide beleidsniveaus gezocht wordt naar een definitieve oplossing, zodat we dit prachtige stuk erfgoed niet verliezen. Mijn hoop is dat er snel een definitieve oplossing uit de bus zal komen om deze verborgen parels te waarborgen.”

Een verborgen bestaan

“Historische liften leiden een verborgen bestaan. Het is belangrijk dat deze worden geïnventariseerd. We moedigen lokale besturen aan om een inventaris van liften met erfgoedwaarde op hun grondgebied te maken. Die liften kunnen dan verzoend worden met de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften. Overheden, erfgoedverenigingen en eigenaars van historische liften kunnen de handen in elkaar slaan en zoeken naar technische oplossingen die veiligheid en erfgoedwaarde met elkaar verzoenen”, zegt Sarah Smeyers.

Modernisering niet ten koste van historisch karakter

“In vele andere Europese landen zijn de antieke liften met historische erfgoedwaarde jammer genoeg reeds grotendeels verdwenen en vervangen door moderne exemplaren. Bij ons is het gelukkig nog niet te laat. Modernisering is essentieel om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen, maar hoeft niet ten koste te gaan van het historische karakter”, zegt Katja Verheyen.