Vlaams Parlement stemt in met samenwerkingsakkoord over Plantentuin Meise

Door Piet De Bruyn op 18 juni 2013, over deze onderwerpen: Plantentuin van Meise

17 mei: de Vlaamse en de Franse Gemeenschap sluiten een samenwerkingsakkoord over het beheer en de werking van de Nationale Plantentuin van België. 

"Akkoord niet mooi, maar wel noodzakelijk"

Commissielid Piet De Bruyn is niet euforisch. Het dossier sleepte te lang aan en er heerste kortzichtigheid bij de Franstaligen. Bijgevolg werd het een ‘creatief’ dossier om discussiepunten op te lossen. Een kritische blik op de concrete werking is aangewezen. Na dit samenwerkingsakkoord moet er nog een oprichtingsdecreet komen in het najaar. De Plantentuin kan dan vanaf 1 januari 2014 operationeel zijn als Vlaamse instelling.

Door het aanslepen van het dossier zijn extra kosten nodig om deze nieuwe Vlaamse instelling aantrekkelijke te maken voor het brede publiek en wetenschappers van over de hele wereld.

Piet De Bruyn: "Ik denk dat hier, op dit moment ook een woord van dank past aan het personeel dat in zeer moeilijke omstandigheden zowel de collectie heeft proberen te beschermen en uit te breiden, als het patrimonium zo goed mogelijk heeft onderhouden. Dankzij hun inzet kunnen we nu verder vooruit kijken. We zijn er van overtuigd dat het potentieel van de Plantentuin bijzonder groot is. Nu zo snel mogelijk een duidelijke lijn uitzetten is de volgende taak voor de Vlaamse Regering. De N-VA zal daar vol overtuiging aan meewerken."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is