Voor de N-VA zullen Peter Wouters, Miranda Van Eetvelde, Koen Daniëls, Marius Meremans, Elke Sleurs en Herman Wynants als vaste leden in de commissie zetelen. Er zijn ook plaatsvervangende leden, met name Ludo Van Campenhout, Björn Anseeuw, Kathleen Krekels, Paul Van Miert, Tine Van der Vloet en Danielle Godderis-T’Jonck.

Opdracht verruimen 

“In eerste instantie zullen we ons specifiek focussen op grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld”, zegt Peter Wouters. “Met de N-VA willen we dat op termijn echter verruimen naar andere beleidsdomeinen. Want ook in het onderwijs, het jeugdwerk en de welzijnssector moet die problematiek worden aangepakt. Daarom zetelen parlementsleden met diverse expertises in deze commissie.”