Vlaams Parlement keurt nieuwe eindtermen goed

Door Koen Daniëls op 11 februari 2021, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs
school corona mondmaskers

Het Vlaams Parlement keurde de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad in het secundair onderwijs goed. Daarin wordt, naast vaardigheden en attitudes, de nadruk vooral gelegd op kennis. “Met de nieuwe eindtermen mikken we hoog en is er veel aandacht voor verschillende soorten competenties”, reageert Vlaams Parlementslid Koen Daniëls tevreden.

De nieuwe eindtermen zijn het resultaat van intensief overleg tussen de verschillende onderwijsverstrekkers, leerkrachten en vakexperten. “Vanuit het BSO, KSO en TSO zijn er wat bekommernissen in welke mate de algemene vorming en praktijk goed op elkaar kunnen worden afgestemd”, legt Daniëls uit. “Daarom zijn er zowel in de regering als in het parlement gerichte bijsturingen gebeurd. Er zal er ook een praktijkcommissie opgericht worden om die afstemming verder te evalueren.”

Meer aandacht voor kennis

Naast vaardigheden en attitudes komt de focus opnieuw op kennis te liggen. “Een expliciete vereiste voor de N-VA”, bevestigt Daniëls. “De vraag naar kennis leeft zeer sterk binnen het onderwijsveld. Vooral uit het hoger onderwijs kwam het signaal dat essentiële basiskennis bij veel leerlingen ontbrak. Met de nieuwe eindtermen willen we tegemoet komen aan de dalende kwaliteit van ons onderwijs.”

Stevige basis voor toekomst

De eindtermen staan niet los van de eindtermen van de eerste graad, maar bouwen erop voort. Ze geven de leerkrachten duidelijkheid over de minimumdoelen. De pedagogische aanpak en hoe men die doelen wil bereiken, blijft uiteraard volledig vrij. De N-VA hoopt dat de ambitieuze onderwijsplannen een stevige basis leggen voor gemotiveerde en sterke leerlingen. Op die manier zijn ze goed voorbereid op het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt en de deelname aan onze gemeenschap. “Onze ambitie is om het maximum uit elke leerling te halen”, besluit Daniëls.

Katholieke koepel ten strijde tegen zelf meegeschreven eindtermen (**)

De katholieke koepel besliste om naar het Grondwettelijk Hof te trekken tegen de nieuwe eindtermen. Koen Daniëls betreurt die beslissing. “De belastingbetaler betaalt 14 miljard euro aan ons onderwijs en stelt vast dat Vlaanderen al een heel aantal jaren achteruit gaat in internationale studies. Met de eindtermen leggen we de lat opnieuw hoger. Ik betreur het dan ook ten zeerste dat meneer Boeve de onderwijsvrijheid gebruikt om ten strijde te trekken tegen de eindtermen waaraan ook veel mensen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de voorbije twee jaar mee geschreven hebben.”

(**) update 12/02/2021

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is