Aandacht voor landschapszorg

De grootste vernieuwing in het vernieuwde decreet, is de aandacht voor landschapszorg. Vlaams Parlementslid Marius Meremans verduidelijkt: “Landschapszorg is de zoektocht naar een evenwicht tussen de verschillende soorten kunsten. De bedoeling is om nieuwe ideeën en kunstenaars alle kansen te geven, en de nieuwe commissie landschapszorg moet dit mee bewaken.”

Vernieuwende projecten

Daarnaast wordt decretaal bepaald dat een minimaal deel van het totale budget voorbehouden moet worden voor de projectsubsidies. Een vast percentage voor projectmiddelen garandeert kansen voor vernieuwende projecten en voor jonge kunstenaars. De koppeling van kortlopende projectsubsidies en de meerjarige werkingssubsidies zorgt voor stabiliteit en voorspelbaarheid. Daardoor zijn kunstenaars niet meer de dupe van meervragen bij de werkingssubsidies.

Eerlijke verloning

Tot slot komt er ook meer nadruk op eerlijke verloning voor onze kunstenaars. Hoewel het federale niveau de belangrijkste sleutels in handen heeft, moet Vlaanderen ook een kunstenbeleid hebben dat kunstenaars een eerlijk loon en de opbouw van sociale rechten geeft. Daarom moet elke subsidie, zowel bij project- als werkingsmiddelen, een eerlijk loon garanderen.