Vlaams Parlement geeft geen groen licht voor dotatie aan energieregulator VREG

Door Andries Gryffroy op 25 november 2020, over deze onderwerpen: Energiebeleid
Andries Gryffroy

Woensdag moest de Commissie Leefmilieu en Energie van het Vlaams Parlement stemmen over de dotatie aan de VREG. Die bedraagt voor 2021 zo’n 6,55 miljoen euro, goed voor meer dan 80 procent van de VREG-begroting. Toch kwam het niet tot een stemming. “Op basis van de veel te summiere begrotingsdocumenten die we van de regulator gekregen hebben, hebben we besloten om vandaag de dotatie voor de VREG niet goed te keuren”, legt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy uit.

Sinds 2017 is de VREG een autonome dienst met Rechtspersoonlijkheid Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen. rechtspersoonlijkheid , die onder toezicht staat van het Vlaams Parlement. Dat toezicht houdt in dat het Vlaams Parlement onder meer het ondernemingsplan en de begroting bespreekt. Het ondernemingsplan is een document dat de Vlaamse energieregulator jaarlijks opstelt, waarin hij zijn strategische en operationele doelstellingen toelicht.

Te summier en onvoldoende transparant

De werking van de regulator wordt gefinancierd via een dotatie vanuit het Energiefonds. Vorig jaar bedroeg de dotatie zo’n 6,55 miljoen euro en voor 2021 wordt hetzelfde bedrag vooropgesteld.  Deze dotatie moet echter wel ook goedgekeurd worden door het Parlement. “Maar op basis van de ingediende begroting 2021 valt de dotatie van de VREG niet goed te keuren”, vindt Andries Gryffroy. “Deze begroting is veel te summier en onvoldoende transparant, het financiële plaatje blijft na de bespreking van vandaag onduidelijk. Er is bijkomende informatie nodig.”

Sterker onderbouwde begroting nodig

“Als Vlaams Parlementslid is het mijn taak om de VREG te controleren en kritisch te blijven tegenover zijn doelstellingen, zijn manier van werken en zeker ook zijn begroting”, vervolgt Gryffroy. “Het zou wat wrang en zelfs onverantwoord zijn om een dotatie van 6,55 miljoen euro goed te keuren, zonder dat daar een duidelijk kostenplaatje tegenover staat. We vragen dus een sterker onderbouwde begroting”, besluit hij.

De VREG zal op vraag van de commissieleden bijkomende informatie verschaffen. Een stemming over de dotatie zal tijdens de commissievergadering van 2 december plaatsvinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is