Veel homo-negativiteit bij jongeren

De aanleiding voor de resolutie was de recente berichtgeving van agressie tegenover de LGBTQI+-gemeenschap. Hoofdindiener Perdaens geeft mee dat ook de onderzoeksresultaten van professor Dewaele een alarmbel deden afgaan. “Uit dat onderzoek blijkt dat er onder andere heel wat homo-negativiteit is bij jongeren,” zegt Perdaens. “We mogen LGBTQI+-rechten niet als een verworven recht zien. Daarvoor moeten we blijven strijden. Zo lang je elkaars hand niet in gelijk welke wijk kan vasthouden, zijn die rechten niet eens verworven.”

Aandacht voor de ondersteuning van slachtoffers

Het is goed dat vijf partijen deze resolutie mee onderschrijven, gaan Paul Van Miert en Piet De Bruyn verder. “Dat zorgt voor gedragenheid en een krachtig signaal.” Er wordt een aanpak in drie luiken voorgesteld. In de eerste plaats wordt ingezet op onderzoek. Het in kaart brengen van het aantal meldingen om te kijken of zaken de goede kant uit gaan. Daarnaast wordt ingezet op gerichte sensibilisering. Tenslotte is er aandacht voor de ondersteuning van de slachtoffers. Zodat ze zoveel mogelijk de kans hebben om in alle veiligheid geholpen te worden en ook richting daders kordaat opgetreden kan worden. Vlaams Parlementslid Perdaens benadrukt: “Slachtoffers van geweld moeten weten waar ze melding kunnen doen, die meldingen moeten ernstig worden genomen en correct geregistreerd worden, enkel zo kunnen we als maatschappij dit probleem in kaart brengen en daadkrachtig aanpakken.”

Oproep aan federale parlementsleden

Vlaanderen blijft enkel bevoegd voor de begeleiding van slachtoffers en sensibilisering. “Daarom is het ook van belang dat het onderwerp in het federale parlement verder besproken worden. Zij kunnen sancties aanscherpen of ervoor zorgen dat sancties effectiever uitgevoerd worden. We mogen dergelijk geweld simpelweg niet tolereren. Ik roep mijn federale collega’s dan ook op om hiermee verder aan de slag te gaan”, besluit Perdaens.