Vlaams nooddecreet maakt extra gezondheidsinfrastructuur mogelijk

Door Wilfried Vandaele op 16 maart 2020, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Ziekenhuizen, Omgevingsvergunning, Coronacrisis
Wilfried Vandaele

“Het is goed mogelijk dat we snel geconfronteerd worden met de limieten van de capaciteit in onze verzorgings- en onderzoeksinstellingen.” De gevolgen van de coronapandemie laten zich voelen op vele vlakken. Vlaams fractievoorzitter voor de N-VA Wilfried Vandaele diende daarom samen met de andere fractievoorzitters van de meerderheid een nooddecreet in om een vrijstelling van de vergunningsplicht toe te staan voor de bouw en uitbating van extra ziekenhuisfaciliteiten, onderzoeksinstellingen en productieruimte voor medisch materiaal. Dat gebeurde in nauw overleg met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zodat het voorstel van decreet sneller tot stand kwam.

Bijkomende maatregelen nodig

Als de crisis aanhoudt, zal ze een grote impact hebben op de bestaande gezondheidsinfrastructuur. De capaciteit komt onder druk en de vraag rijst naar bijkomende faciliteiten. De wetenschappelijke wereld, de Nationale Veiligheidsraad en het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO) vragen de Vlaamse overheid om de nodige maatregelen te nemen om de volksgezondheid te garanderen.

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunningsplicht

In de Vlaamse regelgeving bestaat er momenteel een vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor een aantal tijdelijke constructies. Dat volstaat echter alleen om de constructies op te trekken die nodig zijn bij dreigend energietekort. En dus niet in het kader van de coronacrisis. Om snel bijkomende capaciteit te kunnen creëren, moet er een mouw gepast worden aan de regels. Daarom komt er nu een vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Delegatie aan Vlaamse Regering

Daarnaast versoepelt het voorstel van decreet een aantal behandelings- en adviestermijnen. Door de coronacrisis bestaat namelijk de kans dat Vlaamse en lokale administraties bepaalde deadlines voor behandeling niet halen. Daarom geeft het Vlaams Parlement aan de Vlaamse regering de bevoegdheid om in geval van een dergelijke noodsituatie bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen, of tijdelijk bepaalde procedureverplichtingen aan te passen.

De bijzondere regels gelden voor een maximale termijn van 180 dagen, eventueel te verlengen met nog eens 180 dagen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is