Vlaams Horecabeleidsplan werkt drempels weg

Door Ben Weyts, Philippe Muyters op 29 maart 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Horeca, Toerisme, Verandering
Vlaams Horecabeleidsplan werkt drempels weg

In het Horecabeleidsplan van de Vlaamse Regering worden alle lopende én toekomstige initiatieven ten voordele van de horeca voor het eerst bij elkaar gebracht. Zo krijgen de professionals uit die sector een brede en zichtbare waaier aan steunmaatregelen gepresenteerd. “Of het nu gaat om personeel, opleiding of financiering: de Vlaamse Regering staat klaar om de nodige drempels te verlagen”, verklaart minister van Werk en Economie Philippe Muyters. “En met dit Vlaams Horecabeleidsplan tonen we dat het ons menens is”, aldus minister van Toerisme Ben Weyts.

Overleg met Horeca Vlaanderen heeft geleerd dat veel horeca-uitbaters onvoldoende hun weg vinden in het Vlaamse aanbod aan steunmaatregelen. Onder impuls van minister Weyts zijn die nu gebundeld in een helder horecabeleidsplan, waarin ze opgedeeld staan in vier thema’s, gericht op vier doelen:

  1. De kostenefficiëntie verbeteren, met maatregelen om operationele, personeels-, regeldruk- en energiekosten te reduceren.
  2. De positie op de arbeidsmarkt versterken met maatregelen op het vlak van competentieontwikkeling, zoals duaal leren en werken.
  3. Gezond ondernemerschap ondersteunen en stimuleren, in hoofdzaak door het bestaande begeleidingsaanbod in de verschillende levensfasen van een onderneming beter bekend te maken bij ondernemers.
  4. Vlaanderen op de kaart zetten als een bestemming met een kwaliteitsvolle horeca, via maatregelen die de kwaliteit van het aanbod verbeteren en onze unieke culinaire troeven volop uitspelen in de hele wereld.

Taskforce ‘horeca’

Een taskforce ‘horeca’ zal de uitvoering van het horecabeleidsplan opvolgen, tweejaarlijks rapporteren over de stand van zaken en voorstellen rond nieuwe acties formuleren. De taskforce bestaat uit de betrokken administraties van de beleidsdomeinen binnen de relevante bevoegdheden (toerisme, ondernemen en werk, onderwijs en energie), onder het voorzitterschap van Toerisme Vlaanderen. “Als beroepsvereniging promoten we al jaren het belang van een horecabeleidsplan op lokaal niveau. Verschillende steden hebben hier al werk van gemaakt”, zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. “In overleg met de sector werd er nu een totaalvisie op de rol van de horeca uitgewerkt. We zijn zeer tevreden dat we ook met de Vlaamse overheid een ruim beleidsplan hebben kunnen uitschrijven.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is