De Vlaamse begroting heeft het in 2021 dus minder slecht gedaan dan verwacht. "Het is vooral te danken aan de ontvangsten dat de cijfers wat beter meevallen dan ingeschat", legt minister Diependaele uit. Zo komen de inkomsten uit gewestbelastingen uiteindelijk 520 miljoen euro hoger uit dan geraamd. Vooral de ontvangsten uit de registratiebelasting liggen gevoelig hoger dan voorzien. Een stijging die het gevolg is van de sterke toename van het aantal transacties. En ook het aantal schenkingen lag 18 procent hoger, waardoor de ontvangsten uit de schenkbelasting 117,8 miljoen euro hoger lagen dan geraamd. 

Minder uitgaven

Maar ook langs de uitgavenkant was er een positief effect op de begroting. Dat had vooral te maken met de coronacrisis. Zo werden een aantal door de overheid gesubsidieerde diensten, zoals kinderopvang of dienstencheques, minder gebruikt. Daarnaast werden ook enkele geplande investeringen en projecten uitgesteld, onder meer in verband met het Vlaamse relanceplan. Ook voor de vaccinatiecampagne werd uiteindelijk 213,1 miljoen euro minder uitgegeven dan voorzien.

Geen reden tot euforie

De begrotingscijfers vallen dus beter mee dan gevreesd, maar dat is volgens Matthias Diependaele geen reden tot euforie. “We zijn er nog lang niet. Het gat dat de coronacrisis heeft geslagen is hiermee immers niet gedicht. Het is alleen iets minder groot", aldus Matthias Diependaele, die er nog eens op wijst dat het vrijgekomen budget zal gebruikt worden om de Vlaamse schulden af te bouwen en het pad naar houdbare overheidsfinanciën voor te zetten.