Vlaams actieplan voor groener wagenpark

Door Bert Maertens op 4 februari 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Mobiliteit, Leefmilieu
Elektrische wagen

Het actieplan voor een groener wagenpark voor de Vlaamse overheid is klaar, meldt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. “De minister stelt terecht dat onze overheid een voorbeeldrol moet vervullen op het vlak van duurzaamheid, niet het minst op het vlak van mobiliteit”, zegt Vlaams Parlementslid Bert Maertens. “De negatieve invloed van diesel- en benzinemotoren op het leefmilieu is intussen gekend. Maar de jongste jaren zijn er heel wat alternatieven op de markt gekomen die veel minder schadelijke gassen uitstoten en milieuvriendelijker zijn.”

“We merken dat de beschikbare elektrische wagens bij de Vlaamse overheid nog te weinig worden gebruikt”, vervolgt Maertens. “Daarom wil de minister de topambtenaren responsabiliseren om hun personeel te overtuigen die wagens prioritair te gebruiken. Proefritten en getuigenissen van overtuigde gebruikers kunnen mogelijke koudwatervrees wegnemen.” Ook worden de laadinstallaties in de verscheidene Vlaamse Administratieve Centra (VAC’s)  gemoderniseerd. Software moet ervoor zorgen dat groene wagens bij dienstverplaatsingen als eerste worden aangeboden. Minister Homans laat bovendien onderzoeken hoe een eenvoudige regeling kan worden uitgewerkt voor het thuisladen van de batterij van elektrische dienstvoertuigen.

"Al die initiatieven stimuleren hopelijk het gebruik van groene alternatieven. Maar het aankoopbeleid zelf is en blijft natuurlijk van doorslaggevend belang", stelt Maertens. Met dat aankoopbeleid boekt de minister goede resultaten. "De jongste vijf jaar stellen we een significante stijging vast van het aantal milieuvriendelijke wagens bij de Vlaamse overheid. Waar er in 2011 amper acht hybride wagens beschikbaar waren, zijn er dat vandaag al 71. In 2012 was er welgeteld één elektrische wagen in gebruik, nu zijn het er acht”, aldus nog Bert Maertens.

Voorkeurbehandeling

“Om het vergroenen van het wagenpark bij de Vlaamse overheid te bevorderen, overweegt de minister om groene wagens bij het parkeren een voorkeurbehandeling te geven”, geeft Maertens nog mee. Het aantal parkeerplaatsen in de administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid is zeer beperkt. Dat is onder meer te verklaren door de erg strenge Brusselse regelgeving en de hoge kostprijs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is