In een Family Justice Center werken hulpverlening, politie en justitie intensief samen onder één dak om de problematiek van intrafamiliaal geweld gecoördineerd aan te pakken. Na aanmelding worden de situaties van deze gezinnen besproken tijdens een overleg met partners van politie, parket, hulpverlening en lokale besturen waarna samen wordt bekeken welke hulp het meest geschikt is: advies geven aan de hulpverlener om met het gezin aan de slag te gaan, het gezin naar de best passende hulpverlening leiden of met de experten van politie, parket, hulpverlening en lokale besturen een plan van aanpak opmaken waarbij de nodige afstemming wordt gezocht tussen de verschillende betrokken diensten.

Onderschatte problematiek

“Maar liefst 35 feiten moeten gepleegd zijn vooraleer een slachtoffer de stap zet naar hulp. 35 keer dat een vrouw, een man of kinderen vernederd, geslagen, genegeerd, gestampt of uitgescholden worden vooraleer ze de stap zetten naar hulp. Dat is hallucinant. Familiaal geweld is daarmee één van de meest onderschatte problematieken in Vlaanderen. Net daarom investeren we nu veel meer in de aanpak ervan.”

Nauwe samenwerking met lokale besturen 

“Niettegenstaande dat het gezin een baken van vertrouwen en rust zou moeten zijn, weten we helaas dat er achter heel wat gesloten deuren familiale drama’s plaatsvinden en dat heel veel vrouwen, mannen en kinderen er het slachtoffer van worden. Daarom is de uitrol van de Family Justice Centers in Vlaanderen een prioriteit in onze aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld”, zegt Zuhal Demir.