Soberdere toelagen

Kamerlid De Coninck vroeg namens de N-VA om een indexsprong voor de partijdotaties. “Wij zijn al lang vragende partij om soberder om te gaan met toelagen. Er vloeit al meer dan voldoende belastinggeld naar de politieke partijen”, zegt Kamerlid De Coninck. De politieke partijen in België ontvingen al zo’n 70 miljoen euro.