Verzet tegen indexering partijdotaties

Door Inez De Coninck op 9 april 2018, over deze onderwerpen: Politiek

Kamerlid Inez De Coninck verzet zich namens de N-VA tegen de indexering van de partijdotaties. Volgens de vooruitzichten wordt in november de Spilindex De drempelwaarde van de afgevlakte index, het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. Die drempelwaarde moet overschreden zijn, om de wedden van het overheidspersoneel te kunnen indexeren. spilindex overschreden. De overschrijding betekent een stijging van de toelage met twee procent. Dat is goed voor 100 000 euro extra toelagen in november en december, en een veelvoud daarvan de komende jaren.

Soberdere toelagen

Kamerlid De Coninck vroeg namens de N-VA om een Indexsprong België is een van de weinige landen die een automatische indexering kennen. Dat mechanisme zorgt ervoor dat de lonen en sociale uitkeringen steeds aangepast zijn aan de inflatie. Doordat met de levensduurte ook de lonen stijgen, ontstaat echter het risico op een loonhandicap, wat de concurrentiekracht ondermijnt. Een indexsprong, waarbij men de automatische indexaanpassing tijdelijk overslaat, biedt daarvoor een oplossing. indexsprong voor de partijdotaties. “Wij zijn al lang vragende partij om soberder om te gaan met toelagen. Er vloeit al meer dan voldoende belastinggeld naar de politieke partijen”, zegt Kamerlid De Coninck. De politieke partijen in België ontvingen al zo’n 70 miljoen euro.  

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is