Versterkte kaaimantaks moet achterpoortjes sluiten

Door Johan Van Overtveldt op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën, Verandering
Geldbriefjes op het strand

Het voorstel van minister van Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt om de Kaaimantaks Genoemd naar de Kaaimaneilanden, een van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Ook bekend als ‘doorkijktaks’. De kaaimantaks zorgt ervoor dat ingewikkelde financiële constructies in het buitenland niet langer ontsnappen aan de fiscus. Vaak zijn dat constructies die vermogens bijvoorbeeld via trusts laten zweven tussen twee bezitters, zodat geen van beiden wordt belast. kaaimantaks verder te versterken, is goedgekeurd. “Na de invoering van de kaaimantaks hebben we die geëvalueerd, verstrengd en verbeterd waar nodig", zegt Van Overtveldt. "Opeengestapelde juridische constructies ontsnappen nu niet langer. Opnieuw neemt deze regering de nodige stappen richting meer fiscale rechtvaardigheid.”

Constructie boven constructie opzetten, heeft geen zin meer. Zo zijn er juridische constructies die worden verpakt of ingebracht in bepaalde overeenkomsten, zoals verzekeringsovereenkomsten, om de rechtstreekse band tussen de oprichter en de juridische constructie door te knippen en zo aan de kaaimantaks te ontsnappen. Op die constructies zal de kaaimantaks voortaan altijd van toepassing zijn.

Buitenlandse inkomsten van feitelijke verenigingen ook belastbaar

In het kader van de kaaimantaks wordt ook een regeling uitgewerkt voor feitelijke verenigingen, zoals vakbonden en mutualiteiten, met buitenlandse roerende inkomsten. Daarnaast zijn ook uitkeringen van juridische constructies zonder Rechtspersoonlijkheid Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen. rechtspersoonlijkheid nu belastbaar onder de kaaimantaks. Elke uitkering uit een juridische constructie is voortaan dus belastbaar.

Verbetering van het heffingsmechanisme

Vroeger kon de oprichter ontsnappen aan de kaaimantaks, indien de inkomsten in het jaar van ontvangst aan een andere persoon werden uitgekeerd. Nu kan de administratie zich in eerste instantie steeds tot de oprichter wenden voor invordering van de kaaimantaks. Als er bovendien een uitkering door een juridische constructie vastgesteld wordt, kan de administratie deze eveneens aan belasting onderwerpen. Die manier van heffing vereenvoudigt de toepassing van de kaaimantaks door de administratie en versterkt het vangnet van de kaaimantaks. Zo verzekeren we dat alle inkomsten van een juridische constructie steeds één keer aan de kaaimantaks worden onderworpen.

Versterking van de antimisbruikbepalingen

De specifieke antimisbruikbepaling wordt ook herschreven. Handelingen die worden gesteld door de juridische constructie zelf, maar niet noodzakelijk door de oprichter, worden eveneens geviseerd. Het vermijden van de kaaimantaks door inbreng van de constructie in een andere structuur of verplaatsing van de constructie, wordt ook tegengehouden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is