Verscherpt toezicht en klokkenluidersregeling voor financiële sector

Door Johan Van Overtveldt op 31 maart 2017, over deze onderwerpen: Fiscale fraude, Financiën, Justitie, Verandering

De regering scherpt het toezicht op de financiële sector aan. Een eerste belangrijke wijziging is de invoering van een klokkenluidersregeling. Daarnaast stemt de regering de strafrechtelijke sancties bij ernstige marktmisbruiken verder af op het Europese recht. “Deze nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat we marktmisbruik in de sector nog beter kunnen aanpakken”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die ook bevoegd is voor Fiscale Fraudebestrijding.

Concreet heeft de regering de wet van 2002 die het toezicht op de financiële sector en diensten regelt, nu ook aangepast aan de Europese verordening inzake marktmisbruik. Zo voorziet of verfijnt de regering een aantal onderzoeksbevoegdheden of maatregelen, zoals het beroepsverbod, het opvragen van elektronische communicatiegegevens, de inbeslagneming en de huiszoeking. Daarnaast gaat zij het strafbaar gestelde gedrag en de maximumstraffen uitbreiden. Zo wordt mededeling van voorkennis met twee jaar gevangenis bestraft, terwijl op het handelen met voorkennis van aandelen, op het aanbevelen of aanzetten tot handel met voorkennis en op marktmanipulatie vier jaar gevangenisstraf komt te staan.

Klokkenluiders voldoende beschermen

"Onze maatschappij en economie hebben alle belang bij een stevige en gezonde financiële sector”, vervolgt de minister. “Daarin in er geen plaats voor misbruiken. Daarom is het ook belangrijk dat we klokkenluiders voldoende bescherming geven.” De ingevoerde klokkenluidersregeling garandeert de bescherming van werknemers die inbreuken melden op de regels waarop de FSMA, de financiële waakhond, toezicht houdt. De FSMA waarborgt de geheimhouding van klokkenluiders en de wet beschermt hen tegen rechterlijke vorderingen of professionele sancties omwille van de melding die zij te goeder trouw doen. Ten slotte bestaat nu ook de mogelijkheid om stappen te ondernemen bij een onbillijke behandeling door de werkgever, zoals het eisen van een schadevergoeding.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is