Komende vrijdag buigt de Vlaamse Regering zich over een wijziging van het samenwerkingsakkoord betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel. Een nieuw artikel moet de wettelijke basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens in een uniform computergestuurd systeem.

Al jaren vragen over duidelijkheid

Annabel Tavernier: “Het is goed dat er eindelijk stappen worden gezet om de verplichte inburgering in Brussel ingang te doen vinden, maar het feit dat er vanuit Brussel nu pas werk wordt gemaakt van de juridische onderbouw voor de verwerking van persoonsgegevens in een uniform computergestuurd systeem wil gewoonweg zeggen dat dat systeem nooit operationeel kan zijn tegen april. Al meer dan een jaar vragen we zowel lokaal als in het Brussels Parlement daar duidelijkheid over: het is nu alvast duidelijk dat dat nog in de kinderschoenen staat. Opnieuw kijken we aan tegen een uitstel. Dit dossier lijkt steeds meer op de processie van Echternach.”