Eind 2020 wijzigden de premieregels voor onroerend erfgoed. In grote lijnen komt het erop neer dat minister Diependaele het maximumbedrag van werken die recht hebben op een standaardpremie verhoogde, de procedure eenvoudiger en sneller maakte, en een nieuwe premie via thematische oproep invoerde.

Al 291 dossiers ingediend

Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed ontving tot nu toe 291 dossiers voor een totaal premiebedrag van ongeveer 10 miljoen euro. 71 dossiers zijn al behandeld door de administratie. De eerste dossiers met een premiebedrag hoger dan 50.000 euro krijgen van minister Diependaele nu groen licht. Het zijn premies voor erfgoedsites over heel Vlaanderen, van De Haan tot Genk; een mix van premiedossiers van zowel privé-eigenaars als openbare besturen. De meeste premiedossiers worden via het digitale loket ingediend en behandeld. Dat betekent dat bij deze dossiers geen administratief papierwerk komt kijken. Dit geeft mooi weer hoe de Vlaamse overheid stappen zet in het digitaal verwerken van haar aanvragen.

Van 25.000 euro naar 250.000 euro

“De standaardpremie is bedoeld om erfgoed in een goede staat te houden”, laat minister Diependaele weten. “Regelmatig onderhoud is essentieel om later dure restauraties te vermijden en vormt de basis van onze Vlaamse erfgoedzorg. Het maximumbedrag van werken die in aanmerking komen voor een standaardpremie werd verhoogd van 25.000 euro naar 250.000 euro. Door het bedrag op te krikken komen ook grotere werken in aanmerking en kunnen eigenaars van grotere beschermde gebouwen en sites voor hun onderhoudswerken een premie volgens de standaardprocedure aanvragen. De procedure om die premie aan te vragen is snel en eenvoudig en kan volledig digitaal opgevolgd worden.”