Verhoging hoogste pensioenen werknemers in lijn met regeerakkoord

Door Peter De Roover op 29 januari 2016, over deze onderwerpen: Pensioenen, Uitkeringen
Verhoging hoogste pensioenen werknemers in lijn met regeerakkoord

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil het maximumpensioen in de privésector optrekken, en dat voor het eerst in twintig jaar. Zijn voorstel past in het regeerakkoord, dat de koppeling tussen bijdragen en uitkeringen wil versterken. “Wij kunnen ons dan ook heel goed vinden in de logica die de minister hanteert”, reageert kersvers Kamerfractievoorzitter Peter De Roover.

Door de band te versterken tussen de bijdragen die mensen betalen tijdens hun loopbaan en de hoogte van hun pensioen, verhoogt de vervangingsratio voor meer mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van het pensioenstelsel. Die vervangingsratio is het bedrag van een uitkering, in dit geval je pensioen, in verhouding tot je laatst verdiende loon.

De Roover hamert er wel op dat het budgettaire evenwicht daarbij gerespecteerd moet blijven. “Wij blijven de regel hanteren dat we geen geld uitgeven dat we nog niet ontvangen hebben. We zullen de fouten van vorige regeringen niet herhalen.”

Voorafname op de toekomst

De N-VA kan zich tevens vinden in het plan van minister Bacquelaine om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het voormalige brugpensioen, minder te laten meetellen in de berekening van het pensioen. Dat sluit aan bij het principe om meer gewicht te verlenen aan de effectief gewerkte jaren bij de opbouw van het pensioen. “Hier wordt al een voorafname gedaan op de logica van het puntensysteem, dat de basis zal vormen voor de pensioenberekening in de toekomst”, verduidelijkt De Roover.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is