Vergrijzingsfactuur stijgt door paars-groene pensioenmaatregelen

Door Wim Van der Donckt op 8 juli 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen, Uitkeringen
Wandelstok

De Studiecommissie voor de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. Vergrijzing presenteerde haar jaarlijks rapport over de vergrijzing. Kamerlid Wim Van der Donckt stelt vast dat de federale regering met haar sinterklaaspolitiek de vergrijzingsfactuur aanzienlijk doet stijgen. “Minister Lalieux moet in september afkomen met een ernstig voorstel om de vergrijzingsgolf aan te pakken. Met alleen extra centen uit te delen zal dat niet lukken.”

Kamerlid Van der Donckt citeert het rapport: “In vergelijking met de resultaten van het SCvV-verslag van 2020, liggen de budgettaire kosten van de vergrijzing tussen 2019 en 2070 0,9 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp hoger in de nieuwe vooruitzichten. Deze stijging is grotendeels het gevolg van een aantal overheidsmaatregelen in de pensioenregelingen van werknemers en zelfstandigen (verhoging van het minimumpensioen, afschaffing van de correctiecoëfficiënt in de zelfstandigenregeling, …) die deze uitgaven doen toenemen. Het opnemen van deze maatregelen in de nieuwe vooruitzichten leidt er eveneens toe dat de sociale uitgaven voortaan een maximum bereiken in 2050 in plaats van in 2040 zoals in de vorige projecties.”

Wachten op eerste maatregel die productiviteit en tewerkstelling doet toenemen

Als je weet dat het bbp van 2019 zowat 473 miljard euro bedraagt dan staat 1 procent stijging voor 4 tot 5 miljard euro. En dat is niet alles, in het rapport wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van het bbp op basis van een stijging van de arbeidsproductiviteit en de tewerkstelling. Sinds het aantreden van deze regering is het nog steeds wachten op de eerste maatregel die één van beiden doet stijgen. Integendeel, diverse beleidsmaatregelen van deze regering dreigen juist de Werkzaamheidsgraad Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen. werkzaamheidsgraad te doen dalen in plaats van stijgen richting 80 procent.

Paars-groene sinterklaaspolitiek belooft financiële kater

De kost van het regeringsbeleid inzake pensioenen en arbeidsmarkt zal niet alleen op lange termijn maar zelfs voor de regering die moet aantreden na 2024 een flinke financiële kater inhouden. Waar in het rapport van vorig jaar de pensioenen nog verder zouden stijgen naar 13 procent van het bbp in 2025 (prognose 5 jaar) is dat nu al 13,3 procent in 2026 (prognose 5 jaar).

Met enkel centen uitdelen zal het niet lukken

“De socialistische ministers van Werk en Pensioenen, Dermagne en Lalieux, moeten meer dan ooit dringend werk maken van de engagementen in het regeerakkoord, vindt Kamerlid Van der Donckt. “De werkzaamheidsgraad bedraagt in België vandaag 70 procent en in buurlanden zoals Nederland en Duitsland is dat 80 procent. Meer mensen aan het werk krijgen maar ze ook langer werkbaar aan het werk houden zijn de recepten waar we nu concreet beleid verwachten. Met enkel in te zetten op het verhogen van uitkeringen bereik je het omgekeerde. Minister Lalieux moet in september afkomen met een ernstig voorstel van pensioenhervorming om de vergrijzingsgolf en bijhorende vergrijzingskost aan te pakken. Met alleen extra centen uit te delen zal dat niet lukken”, besluit Van der Donckt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is