Verdere versterking taxshift voor lage inkomens

Door Johan Van Overtveldt op 17 maart 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Verandering
zoon en moeder spelen

“Deze regering maakt er een prioriteit van om werken opnieuw lonend te maken”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Daarom heeft zij nu ook ingestemd met een nieuwe maatregel waarmee de minister de Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk voor gezinnen met kinderen en een bescheiden inkomen verder verlaagt, zonder dat dit een budgettaire meerkost met zich meebrengt.

De Taxshift Van een ‘taxshift’ of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift zorgde onder meer voor een aanpassing van de belastingschalen. Daardoor daalde de belastingdruk en gingen vooral de nettolonen voor de laagste inkomens erop vooruit. Maar door het bestaande fiscale mechanisme daalde onrechtstreeks ook de fiscale aftrek voor kinderen ten laste.

“Via een wijziging in het mechanisme van de belastingen willen we de effecten van de taxshift nu versterken voor die doelgroepen die er het meest gevoelig voor zijn”, legt Van Overtveldt uit. “Zo zijn er gezinnen die het fiscale voordeel van kinderen ten laste momenteel niet volledig kunnen benutten omdat hun inkomen te beperkt is. Dat niet gebruikte voordeel zetten we vanaf aanslagjaar 2017 om in een tegoed dat effectief zal worden terugbetaald.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is