Nadat de MIVB twee jaar geleden in eerste aanleg veroordeeld werd voor discriminatie, eiste de Brusselse regering dat de vervoersmaatschappij werk zou maken van een nieuw neutraliteitsbeleid. Recent bleek uit een interne enquête dat de overgrote meerderheid (62,7 procent) van het MIVB-personeel vindt dat er een algemeen verbod op het dragen van religieuze tekens tijdens het werk moet gelden.

Brusselse regering wil geen neutraliteit

Tijdens een debat in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement deze week bleek dat deze vraag van het personeel niet ingewilligd zal worden. De Brusselse regering vraagt dat de MIVB haar neutraliteitsbeleid aanpast en daarmee afstapt van het momenteel gehanteerde principe van de strikte neutraliteit.

Tegen wil van personeel

“Onbegrijpelijk”, volgens Cieltje Van Achter. “De regering dwingt de MIVB om levensbeschouwelijke tekens een plaats te geven op de werkvloer. En dat op basis van één vonnis van de arbeidsrechtbank dat intussen door diezelfde rechtbank ook al is tegengesproken! Intussen blijkt ook dat het MIVB-personeel zelf wil vasthouden aan het huidige neutraliteitsbeleid en geen plaats weggelegd ziet voor levensbeschouwelijke tekens op de werkvloer. Aanvaard dat dan toch gewoon?”