Verandering voor Vooruitgang

Door Ben Weyts op 30 oktober 2013, over deze onderwerpen: Confederalisme, N-VA, Verkiezingen 2014

We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte dienstverlening terug. We betalen enorm veel sociale bijdragen, en toch is onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid niet sociaal en zelfs niet zeker. Onze bedrijven en ondernemers betalen zich blauw, maar ze krijgen allesbehalve een gunstig economisch en investeringsklimaat. Zo kan het niet verder.

Als we onze welvaart en ons welzijn willen behouden en versterken, dan is er verandering nodig.

Net dat is wat de regering-Di Rupo niét wil. Integendeel. In plaats van fundamenteel te hervormen en te veranderen, komt ze vooral met nog meer belastingen, nog meer schulden en nog meer overheidsuitgaven. De rekening is voor wie werkt, spaart of onderneemt.

Nochtans. Minder overheidsuitgaven, lagere belastingen, werken lonend maken, ondernemen stimuleren, een sociaal beleid met rechten én plichten en focus op de zwaksten...: in Vlaanderen is een grote meerderheid het er over eens dat we dié paden moeten bewandelen om onze toekomst veilig te stellen. Het wordt tijd dat die meerderheid het beleid krijgt waar ze al jaren voor stemt.

Er is een weg vooruit. Een weg die op korte termijn voor verandering zorgt én die verandering structureel verankert.

Die weg vergt moed. Moed om te besturen zonder partijen die structurele hervormingen in de weg staan. Moed om op korte termijn een sociaaleconomische herstelregering op de been te brengen die onmiddellijk de meest noodzakelijke maatregelen neemt. Maar die tegelijk ook de verandering verankert voor de toekomst.

Want willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Met Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme geven we de Vlamingen ook op lange termijn het beleid waar ze voor stemmen. Vlamingen en Franstaligen kunnen zo hun lot in eigen handen nemen. We worden volledig zelf verantwoordelijk en beslissen samen welke bevoegdheden we samen uitoefenen. Niet omdat we moeten, maar omdat we willen, omdat we daar beide beter van worden.

Het alternatief is een regering-Di Rupo II. Nog eens vijf jaar ter plaatse trappelen. Dat is eenvoudigweg geen optie.

Daarom doen wij een aanbod. Om te verbinden wie verandering wil. Verandering voor Vooruitgang.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is