Veiligheid als garantie voor vrijheid

Door N-VA op 24 mei 2019, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2019
Veiligheid

De veiligheid van de burger moet de eerste taak zijn van de overheid. Onder impuls van de N-VA maakte dit land de voorbije jaren de omslag naar een echte veiligheidscultuur. Het werk is echter nog niet af. Ook de komende jaren blijft veiligheid voor de N-VA een prioriteit.

  1. Een integrale veiligheidsaanpak met optimale informatiedoorstroming en samenwerking tussen de betrokken actoren.
  2. Blijven investeren in inlichtingen- en veiligheidsdiensten, justitie en defensie.
  3. Ons veiligheidsapparaat voorbereiden op disruptieve technologieën zoals Blockchain Een netwerk van databases, die allemaal met elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat één grote digitale ketting van informatie en transacties, waarbij elk onderdeel gelinkt is aan het vorige. De informatie zit dus niet in één database bij één partner. Met blockchaintechnologie kunnen financiële en andere transacties worden geregistreerd, zonder de vele tussenpersonen en de pakken administratie die nu vaak nog nodig zijn. blockchain en artificiële intelligentie.
  4. We betrekken de burger in de veiligheidscultuur, onder meer door de buurtinformatienetwerken verder te ondersteunen.
  5. We houden vast aan een strenge aanpak van mensensmokkelaars en drugcriminaliteit.
  6. Een efficiënte justitie waarbij de rechtzoekende centraal staat.
  7. Een kordaat lik-op-stukbeleid met een strafuitvoering waarbij een straf ook echt moet uitgevoerd worden. Daartoe moet er meer gevangeniscapaciteit komen.
  8. Versterkte strategische partnerschappen met NAVO- en EU-bondgenoten.
  9. Bij buitenlandse missies van onze strijdkrachten ligt de focus op de meest nabije dreigingen aan de Europese buitengrenzen.
  10. We maken van defensie opnieuw een aantrekkelijke werkgever.

Leer de N-VA-visie op veiligheid in één minuut.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is