1. Een integrale veiligheidsaanpak met optimale informatiedoorstroming en samenwerking tussen de betrokken actoren.
  2. Blijven investeren in inlichtingen- en veiligheidsdiensten, justitie en defensie.
  3. Ons veiligheidsapparaat voorbereiden op disruptieve technologieën zoals blockchain en artificiële intelligentie.
  4. We betrekken de burger in de veiligheidscultuur, onder meer door de buurtinformatienetwerken verder te ondersteunen.
  5. We houden vast aan een strenge aanpak van mensensmokkelaars en drugcriminaliteit.
  6. Een efficiënte justitie waarbij de rechtzoekende centraal staat.
  7. Een kordaat lik-op-stukbeleid met een strafuitvoering waarbij een straf ook echt moet uitgevoerd worden. Daartoe moet er meer gevangeniscapaciteit komen.
  8. Versterkte strategische partnerschappen met NAVO- en EU-bondgenoten.
  9. Bij buitenlandse missies van onze strijdkrachten ligt de focus op de meest nabije dreigingen aan de Europese buitengrenzen.
  10. We maken van defensie opnieuw een aantrekkelijke werkgever.

Leer de N-VA-visie op veiligheid in één minuut.

Onderwerpen